Mirosław Wyrzykowski, Autor w serwisie oko.press
Mirosław Wyrzykowski

Mirosław Wyrzykowski

profesor nadzwyczajny i były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN (2011-2015), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2001-2010).