0:00
0:00

0:00

Paulina Kieszkowska-Knapik
adwokatka, doradza w zakresie prawa ochrony zdrowia. Współzałożycielka inicjatywy #Wolnesądy i członkini Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.