Tomasz Thun-Janowski
Wolontariusz Fundacji Ocalenie