0:00
0:00

0:00

Tomasz Thun-Janowski
Wolontariusz Fundacji Ocalenie