0:000:00

0:00

Zbigniew Głąb
Wieloletni sojusznik osób z niepełnosprawnościami, doktor nauk humanistycznych (historyk), doktor nauk społecznych (socjolog), kierownik Centrum Studiów nad Niepełnosprawnością i Dostępnością Uniwersytetu Łódzkiego