0:00
0:00

0:00

Zbigniew Rokita
jest reporterem, autorem książek, m.in. nagrodzonego podwójną Nike Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku. Pochodzi z Gliwic, mieszka w Katowicach.