Stacja TVN jest uznawana za bardziej obiektywną dwukrotnie częściej niż TVP, przy czym Polki są znacznie surowsze dla publicznej niż Polacy. Potępiając i karząc programy TVN i wychwalając TVP Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest w zdecydowanej mniejszości - dowodzi sondaż Kantar Public dla OKO.press

KRRiT ukarała TVN24 gigantyczną karą prawie 1,5 mln złotych zarzucając stacji stronniczość w relacjonowaniu protestów z grudnia 2016, a nawet coś w rodzaju agitacji politycznej. Jednocześnie Rada nie reaguje na skargi – także OKO.press w obronie dobrego imienia Adama Bodnara  – na zakłamany i propagandowy przekaz TVP, w tym zwłaszcza „Wiadomości TVP”.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak postrzegana jest wiarygodność obu stacji przez samych telewidzów. Pytaliśmy o to, która jest bardziej obiektywna. Sondaż OKO.press zrealizowany przez Kantar Public 12 grudnia 2017 dał wynik jednoznaczny: TVN (49 proc.) była dwukrotnie częściej wybierana jako „bardziej obiektywna” niż TVP (25 proc.).

Która stacja telewizyjna jest bardziej obiektywna w przedstawianiu wydarzeń w Polsce: TVN czy TVP?

Miarą polaryzacji poglądów jest to, że prawie nikt (2 proc.) nie wybrał odpowiedzi, że obiektywne są obie stacje. Co dziewiąta osoba uznała, że żadna z nich obiektywna nie jest.

Uderzające są różnice genderowe. Jak w wielu innych sondażach OKO.press, Polacy okazują się znacznie bardziej niż Polki podatni na wspierającą władzę narrację telewizji publicznej. Oni też wybierają częściej TVN, ale przewaga nad TVP wynosi tylko 1,6 razy. U kobiet dominacja TVN jest znacznie większa – 2,4 razy.

Która stacja telewizyjna jest bardziej obiektywna w przedstawianiu wydarzeń w Polsce: TVN czy TVP? Odpowiedzi kobiet i mężczyzn

Odpowiedzi kobiet
 
Odpowiedzi mężczyzn

Nie jest zaskakujące, że obiektywizm telewizji publicznej oceniany był wyżej w grupach socjoekonomicznych, które szczególnie sprzyjają PiS. Jak wiadomo z wielu badań, elektorat partii Kaczyńskiego ma „plebejski charakter”, z nadreprezentacją osób mniej wykształconych, z mniejszych miejscowości i starszych, a także zgodnie z „geografią wyborczą” w Polsce południowo-wschodniej.

Zgodnie z takim profilem lepsze oceny TVP zebrało w grupach:

  • osób najstarszych (60 i więcej) – 31 proc. uznało TVP za bardziej obiektywną (50 proc. wybrało TVN);
  • z wykształceniem zawodowym – 32 proc. za TVP (47 proc. za TVN).

Z kolei TVN miał lepsze notowania:

  • w Polsce zachodniej – 58 proc. (20 proc. wybrało TVP);
  • w miastach ponad 500 tys. – 44 proc. wskazało TVN (a tylko 16 proc. TVP). Aż 22 proc. uznało, że „żadna stacja nie jest obiektywna”.

Oglądalność obu stacji jest obecnie zbliżona. Średni dobowy udział programu TVN  wyniósł w listopadzie 11,17 proc., a TVP – 9,91 proc. (między nimi był Polsat z 10,61 proc.). Wśród głównych programów informacyjnych wygrywały „Fakty” TVN – 3,07 mln (razem z widownią programu w TVN24 i TVNBiS), które wyprzedziły silniejsze kiedyś „Wiadomości TVP” – 2,64 mln (razem z widownią programu w TVP Info).

„Fakty” – 36 proc., „Wiadomości” – 25 proc., „Wydarzenia” – 23 proc.

Nieco inne wyniki dał sondaż IPSOS dla OKO.press z grudnia 2016, gdy zapytaliśmy o wiarygodność trzech głównych programów informacyjnych TVP, TVN i Polsatu. Jako najbardziej wiarygodne wybierane były:

  • „Fakty” TVN – przez 36 proc. osób badanych;
  • „Wiadomości” TVP – przez 25 proc.;
  • „Wydarzenia” Polsatu – przez 23 proc.

W tamtym sondażu IPSOS mogliśmy sprawdzić, jak rozkładają się odpowiedzi w grupach partyjnych. Wyniki pokazywały na radykalny podział publiczności programów informacyjnych według kryteriów politycznych.

Który program informacyjny jest najbardziej wiarygodny: "Wiadomości TVP", "Fakty TVN" , "Informacje Polsatu"? Odpowiedzi wyborców czterech partii

Odpowiedzi zwolenników/czek PiS
 
Odpowiedzi zwolenników/czek PO
 
Odpowiedzi zwolenników/czek Nowoczesnej
 
Odpowiedzi zwolenników/czek Kukiz 15

Sondaż telefoniczny (CATI) Kantar Public dla OKO.press, na 1000 osobowej reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 18 i więcej lat, 12 grudnia 2017

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!