0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja GazetaFot. Slawomir Kamins...

Reformacja i jej jubileusz nie mają na prawicy dobrej prasy. Ani dobrej passy. W lutym 2017 roku Senat przyjął co prawda uchwałę na 500-lecie reformacji, ale nie obyło się bez sprzeciwu senatorów PiS (choć uchwałę zgłosił jeden z nich - wywodzący się z Polski Razem Tadeusz Kopeć).

Czesław Ryszka (PiS) ogłosił wówczas, że protestantyzm to nowa, niechrześcijańska religia: "Otóż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że protestantyzm ma już niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. Jest to rodzaj nowej religii, religii, która podważyła wszystkie dogmaty Kościoła katolickiego, w tym najważniejszy: dogmat o obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego uważam, że rodzajem sloganu są dzisiaj słowa padające z wielu stron, także ze strony katolików, o potrzebie tak zwanej wspólnej ścieżki, która doprowadziłaby katolików i luteranów, jak to ujmują entuzjaści ekumenizmu, »od konfliktu do komunii«".

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że protestantyzm ma już niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. Jest to rodzaj nowej religii, która podważyła wszystkie dogmaty Kościoła katolickiego.
Wariactwo. Chrześcijaństwo to nie tylko katolicyzm!
Debata w senacie RP,02 lutego 2017

Z kolei Jan Żaryn (PiS) stwierdził, że polskie państwo nie powinno się zajmować tym, co do niego nie należy, czyli sporem między kościołami: "Moim zdaniem ważniejsze jest coś innego, co powiem już nie tylko jako katolik praktykujący, który nie może honorować rozłamu w Kościele, ale także jako senator. Ja osobiście uważam, że państwo polskie nie powinno zabierać głosu w sprawach, które do niego nie należą, inaczej mówiąc, państwo polskie, a zatem także Senat, nie powinno zabierać głosu na temat honorowania czegoś, co stanowi przedmiot sporu bądź drogę ekumenizmu między kościołami protestanckimi a Kościołem rzymskokatolickim".

W wyniku dyskusji, którą można w całości przeczytać tutaj, uchwałę przyjęto, ale ze zmienioną nazwą - 500-lecie obecności protestantów na ziemiach polskich: "Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorować polskich protestantów, którzy współtworzyli oblicze religijne, kulturowe, społeczne i gospodarcze naszej Ojczyzny".

W Sejmie nie przeszło

Trzy dni temu, 14 grudnia 2017, Sejm miał przyjąć uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia reformacji przez aklamację (jednomyślna zgoda). Pierwszy akapit uchwały brzmi:

Jednak na mównicę wyszła Anna Siarkowska z PiS (sylwetka posłanki jutro rano w OKO.press) i stwierdziła: "Uważam, że radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół, to niedobry pomysł". Projekt trafił do komisji.

Problem parlamentarzystów z reformacją poruszył duchownych Kościołów ewangelickich. Wyrazili uznanie dla posłów za zgłoszenie uchwały, ale poprosili, by nie była dalej procedowana: "W kontekście wspomnianych wydarzeń z rozczarowaniem przyjęliśmy przebieg debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji, która miała miejsce podczas obrad Sejmu w dniu 14 grudnia 2017 roku. Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej!"

Biskupi Kościoła katolickiego na razie milczą w tej sprawie, choć Episkopat uczestniczy w obchodach 500-lecia reformacji, a poszczególni biskupi wielokrotnie przypominali z tej okazji o pojednaniu religii chrześcijańskich.

Poniżej przytaczamy cały list biskupów ewangelickich.

LIST OTWARTY trzech Kościołów ewangelickich w Polsce w sprawie sposobu procedowania przez Sejm projektu uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński

Klub parlamentarny Nowoczesna

Klub parlamentarny PSL

W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP z uznaniem odnosimy się do inicjatywy klubów parlamentarnych PSL i Nowoczesna oraz Konwentu Seniorów Sejmu w sprawie uchwały dotyczącej upamiętnienia przypadającego w 2017 roku 500-lecia Reformacji (druk 2133 z 14 grudnia 2017 r.). Tym niemniej zwracamy się z prośbą o wycofanie złożonych wniosków.

Reprezentując nasze Kościoły, składamy podziękowanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, który objął Patronatem Honorowym Centralne Obchody Jubileuszu Reformacji, które odbyły się w Warszawie w dniach 26-29 października 2017 r. Dziękujemy również za udział w uroczystej sesji jubileuszowej na Zamku Królewskim. W wygłoszonym tam orędziu Prezydent Duda podkreślił, że jego obecność podczas uroczystości jest świadectwem wspólnoty, bliskości i braterstwa, które łączą wszystkich Polaków. Przypomniał również, że ewangelicy trwale wpisali się w historię państwa i narodu polskiego.

Dziękujemy Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej za uchwałę z 1 lutego 2017 r. upamiętniającą 500-lecie obecności protestantów na ziemiach polskich.

Dziękujemy Sejmikom Województw: Śląskiego, Dolnośląskiego i Warmińsko-Mazurskiego za podjęcie jubileuszowych uchwał i rezolucji. Istotne znaczenie ma dla nas również to, że samorządy lokalne niektórych miast włączyły się czynnie w obchody Jubileuszu Reformacji, doceniając wkład ewangelików w rozwój kultury, przemysłu i edukacji w regionach.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Kościoła rzymskokatolickiego, który razem z nami – zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Polsce – obchodził Jubileusz 500 lat Reformacji. Dzięki temu wydarzenie to odbywało się w duchu ekumenizmu, miłości i braterstwa. Myślimy tu zarówno o papieżu Franciszku i jego obecności podczas uroczystości jubileuszowych w Lund w Szwecji, jak i o Prymasie Polski ks. abp. Wojciechu Polaku, który był członkiem Komitetu Honorowego obchodów w Polsce i uczestniczył w wielu wydarzeniach Roku Reformacji. W gronie przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego obecnych podczas uroczystości w różnych diecezjach i miastach znaleźli się duchowni tego Kościoła na czele z biskupami, a także pracownicy naukowi uczelni katolickich, organizując i współorganizując konferencje i sympozja.

Jesteśmy wdzięczni Kościołom Polskiej Rady Ekumenicznej i innym Kościołom chrześcijańskim w Polsce za obecność i towarzyszenie nam w Roku Jubileuszu Reformacji. Mamy nadzieję, że spotkania jubileuszowe pozwoliły lepiej nam się poznać, nawiązać przyjaźnie, porozmawiać o trudnych sprawach, przełamać uprzedzenia i uczyć się od siebie nawzajem. Życzymy sobie, aby to, co udało się wypracować przez lata prowadzonego w Polsce dialogu ekumenicznego, służyło dalszemu zbliżeniu.

W kontekście wspomnianych wydarzeń z rozczarowaniem przyjęliśmy przebieg debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji, która miała miejsce podczas obrad Sejmu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej!

Adwent i Święta Bożego Narodzenia są dla nas, chrześcijan, okresem szczególnym, w którym orędzie biblijne przypomina o wcieleniu Jezusa Chrystusa – Zbawiciela, niosącego Boży pokój wszystkim ludziom dobrej woli. Niechaj Jego przesłanie będzie dla nas wszystkich przykładem do naśladowania.

bp Jerzy Samiec, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Marek Izdebski, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP bp Andrzej Malicki, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

List otwarty został przyjęty w dniu 15 grudnia 2017 r. w drodze uchwały podjętej jednomyślnie podczas wspólnego posiedzenia: Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Przeczytaj także:

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze