Spadające ceny według "Wiadomości". Poprawiamy propagandę
Prowadząca

Spadające ceny według „Wiadomości”. Poprawiamy propagandę PiS zdanie po zdaniu