Cenzura w muzeum Kantora. Dyrekcja zdjęła transparenty Strajku Kobiet
Protest i otwarcie Miesiaca Fotografii w Krakowie
28.05.2021 Krakow , ulica Nadwislanska 2 - 4 . Cricoteka . Protest i otwarcie Miesiaca Fotografii w Krakowie . Fot. Jakub Wlodek / Agencja Gazeta

Cenzura w muzeum Kantora. Dyrekcja zdjęła pracę z transparentami Strajku Kobiet