COP25: Fiasko szczytu klimatycznego w przededniu globalnego kryzysu
cop25
Żródło: UNFCC

COP25: Fiasko szczytu klimatycznego w przededniu globalnego kryzysu