CPK: „czasy feudalizmu”, „centralna katastrofa ekologiczna”. Miś cz. 2
Ludzie z transparentami
27.06.2022 Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl. Protest przeciw CPK, 27.06.2022

CPK: „czasy feudalizmu”, „dostaniemy grosze”, „centralna katastrofa ekologiczna”. Miś cz. 2