0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

Po PRL Polska odziedziczyła bardzo liberalne prawo do przerywania ciąży. Aborcji można było legalnie dokonać w trzech przypadkach: zagrożenia dla zdrowia płodu lub kobiety ciężarnej, jeśli ciąża powstała w wyniku przestępstwa oraz ze względu na trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej.

7 stycznia 1993 roku Sejm przegłosował zaostrzenie ustawy.

Żadnych "powodów osobistych"

Ówczesne kluby parlamentarne były w tej sprawie bardzo podzielone i właściwie w każdym z nich można było znaleźć różne stanowiska. Najbardziej spójne prezentowała lewica, która niemal w całości była za odrzuceniem projektu. Ustawę w mającym obowiązywać przez lata kształcie poparło jedynie dwóch posłów SLD: Marian Żenkiewicz (później prorektor uniwersytetu w Bydgoszczy, senator i epizodyczny europoseł) oraz Kazimierz Iwaniec (związkowiec z OPZZ, zmarł w 1995 r.). Cała reszta głosujących eseldowców była przeciw. Przeciwko ustawie byli też wszyscy głosujący członkowie Unii Pracy (m.in. Ryszard Bugaj).

Powstały też dwa pomysły na to, jak nowy projekt choć trochę zliberalizować. Pierwszy - autorstwa Izabelli Sierakowskiej, wówczas posłanki SLD, miał dawać prawo kobiecie do usunięcia ciąży „z wyjątkowo ważnych powodów osobistych” (jakich - należałoby podać w pisemnym oświadczeniu) lub gdy kobieta czy jej rodzina żyją w wyjątkowo trudnych warunkach materialnych (co trzeba byłoby udokumentować). Poprawka Sierakowskiej przepadła.

Drugi odrzucony pomysł, autorstwa Andrzeja Wielowieyskiego z Unii Demokratycznej, dawał kobiecie prawo do przerwania ciąży z tzw. przyczyn społecznych – „z powodu trudnych warunków życiowych kobiety ciężarnej lub jej rodziny".

Warunki te miały konsultować poradnie psychologiczne – było to poniekąd rozwiązanie podobne do dziś proponowanego przez Nowoczesną.

Przeczytaj także:

Wielowieyski w swojej autobiografii tłumaczył po latach: „W mojej argumentacji opierałem się na doświadczeniach katolickich poradni niemieckich, które się bardzo rozwinęły. Niemcy twierdzili, że ok. 30 proc. kobiet zamierzających dokonać aborcji pod wpływem konsultacji w tych poradniach zmieniało zdanie”.

Komorowski za, Tusk przeciw, a Ibisz i Korwin?

Jeśli chodzi o Unię Demokratyczną, poza Wielowieyskim, przeciwko ustawie głosowali m.in.: Marek Balicki, Jacek Kuroń, Bronisław Geremek, Janusz Onyszkiewicz, Jerzy Osiatyński czy Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Za ustawą antyaborcyjną w UD byli m.in.: Bronisław Komorowski, Tadeusz Mazowiecki, Jan Maria Rokita czy ówczesny poseł UD, a dziś członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun. Komorowski był przeciwny liberalizującej poprawce Wielowieyskiego, Geremek ją poparł, Mazowiecki i Rokita wstrzymali się w tej sprawie od głosu.

Z kolei w Kongresie Liberalno-Demokratycznym przeciw ustawie antyaborcyjnej głosowali m.in. późniejszy premier RP Donald Tusk i późniejszy publicysta ekonomiczny „Gazety Wyborczej” Witold Gadomski. Ten ostatni poparł też poprawkę Wielowieyskiego, w sprawie której Tusk nie głosował.

W PSL głosy rozkładały się różnie. Dwaj najbardziej dziś rozpoznawalni ówcześni politycy Stronnictwa, Janusz Piechociński i Waldemar Pawlak, głosowali przeciw zakazowi, byli jednak tacy, którzy go poparli.

Sejm I kadencji pełen był egzotycznego kolorytu. Popularny prezenter Krzysztof Ibisz, wówczas członek Klubu Poselskiego Spolegliwość (wybrany z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa), głosował przeciw zakazowi i za dodatkowym wyjątkiem Wielowieyskiego. Z kolei poseł Janusz Korwin-Mikke z Unii Polityki Realnej w głosowaniu nad całością ustawy nie wziął udziału, ale był przeciwny poprawce Wielowieyskiego. Zaś Leszek Bubel, znany dziś przede wszystkim z antysemickich publikacji ówczesny parlamentarzysta klubu Polski Program Liberalny (w skład którego wchodziło również KLD), nie głosował nad całokształtem ustawy ani poprawkami, był za to za przeprowadzeniem referendum w sprawie karalności aborcji.

Poselski projekt w sprawie tego referendum również przepadł – głosowało za nim 177 posłów, przeciw było 225, wstrzymało się 16.

ZChN idzie na ostro, Glemp kibicuje, a Kaczyński głosuje jak Niesiołowski

Z zakazem aborcji najbardziej kojarzyło się wtedy Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe – rok wcześniej temu prawicowemu ugrupowaniu na debiutanckiej płycie zespołu „Piersi” poświęcił prześmiewczą piosenkę Paweł Kukiz. Ówczesny poseł ZChN Stefan Niesiołowski napisał niedawno: „kompromis aborcyjny uważam za wielki sukces polityki polskiej po 1989 roku”. Jednak

w 1993 Niesiołowski, dzisiejszy członek Unii Europejskich Demokratów, głosował… przeciwko przyjętym w drodze poprawki i obowiązującym do dziś trzem wyjątkom, w ramach których kobieta może przerwać ciążę.

Czyli: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy badania wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu, albo gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża jest efektem przestępstwa. Tak samo jak Niesiołowski głosował Jarosław Kaczyński - wówczas poseł Porozumienia Centrum. Lech Kaczyński, jego kolega z ław, w głosowaniach związanych z aborcją w ogóle nie wziął udziału.

Ale Niesiołowski w swojej partii i tak nie głosił najbardziej skrajnych haseł.

Wielu posłów ZChN głosowało wtedy… całkowicie przeciw ustawie, ponieważ uznało ją za zbyt liberalną.

Posłanka Zjednoczenia Halina Nowina-Konopczyna była przeciwna używaniu w ogóle słowa „aborcja”. „Zastąpienie słowem aborcja tego czynu, który jest niczym innym jak zabiciem człowieka, doprowadziło do tego, że nastąpiło rozerwanie tych dwóch pojęć. (…) I to jest jeden z tych elementów, które określam jako manipulacja na świadomości społecznej” – powiedziała w Sejmie.

Z kolei Mariusz Grabowski (też ZChN) wywodził , że życie dziecka jest ważniejsze od zdrowia matki i że nie wolno karać dziecka za winy ojca (gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa) albo dzielić życia na bardziej i mniej wartościowe (gdy płód jest obciążony ciężką i nieuleczalną wadą genetyczną).

Tyle ZChN. A co mówił Kościół?

„W sprawie aborcji czas i historia przyznają nam rację, tak jak to było w przypadku listu do biskupów niemieckich w 1965 roku”

– powiedział na dwa tygodnie przed sejmowym głosowaniem, tuż przed Bożym Narodzeniem 1992 roku prymas kard. Józef Glemp podczas mszy w poznańskiej katedrze. Glemp dodał także, że „pijacy” (alkoholicy) i narkomani uważają ograniczanie swych przyzwyczajeń za ograniczenie wolności i podobnie jest z „przyzwyczajeniem do zabijania nienarodzonych”.

Senat chce głosować po cichu

Senat zatwierdził ustawę jeszcze pod koniec stycznia. Ciekawostką jest, że aż 25 senatorów złożyło wniosek o utajnienie imiennych wyników głosowania nad ustawą. Część z nich chciała również, aby debata nie była transmitowana przez telewizję. Jednak, jak pisała 30 stycznia 1993 Agata Nowakowska w „Gazecie Wyborczej”, „marszałek Senatu zdecydował, że głosowanie odbędzie się tak jak zwykle (komputer wydrukuje, kto jak głosował), bo zarówno tajne, jak i imienne głosowanie ok. 80 poprawek zajęłoby 40 godzin”.

Prezydent Lech Wałęsa podpisał ustawę antyaborcyjną 15 lutego 1993. Prezydent Lech Wałęsa podpisał ustawę antyaborcyjną 15 lutego 1993.

Zignorowany opór

Opór przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego zaczął się jeszcze przed wprowadzeniem ustawy. Powstały społeczne komitety zbierające podpisy pod projektem referendum ws. karalności aborcji. Liderką powstałego z nich Stowarzyszenia na rzecz Praw i Wolności została posłanka UD Barbara Labuda. W ruchu udzielali się politycy, jak Marek Balicki czy Włodzimierz Cimoszewicz, ale też np. artyści, jak Olga Lipińska czy Piotr Szulkin.

Sejm zignorował zebrane przez działaczki i działaczy ok. 1,7 mln podpisów – obywatelskiego projektu nawet nie rozpatrzono.

Uchwalona w 1993 nie przewidywała karania kobiety, która decydowała się na przerwanie ciąży. Prawo karze i karało za to przeprowadzającego zabieg. A od zmiany kodeksu karnego w 1997 penalizowane jest także nakłanianie do aborcji.

Próbę liberalizacji prawa aborcyjnego podjęło SLD w roku 1996. Dodano wówczas czwartą przesłankę do przeprowadzenia legalnej aborcji – „ciężkie warunki życiowe lub trudną sytuację osobistą”. Kobieta musiała złożyć pisemna zgodę, oświadczenie o warunkach życiowych lub sytuacji osobistej oraz zaświadczenie o konsultacji lekarza innego niż ten, który miał wykonać zabieg. Między konsultacją a aborcją nie mogło minąć mniej niż trzy dni.

27 maja Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Andrzeja Zolla orzekł jednak o niezgodności nowego przepisu z tzw. małą konstytucją, a także z uchwaloną dopiero co nową Konstytucją RP. Trzech sędziów Trybunału złożyło wówczas zdania odrębne: Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Lech Garlicki i Wojciech Sokalewicz.

Liberalizacja przestała obowiązywać 23 grudnia 1997. Od 2007 roku skrajna prawica próbuje z kolei prawo zaostrzyć. W 2007 roku grupa posłów z marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem na czele próbowała wpisać do Konstytucji „ochronę życia od momentu poczęcia”, projekt jednak przepadł również głosami części posłów PiS. Wówczas Jurek opuścił ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

Dalszy ciąg tej historii dobrze pamiętamy: w 2016 w Sejmie znalazł projekt inicjatywy ustawodawczej „Stop Aborcji”, eliminujący nawet trzy wyjątki pozostawione w ustawie z 1993 roku. Gdy Sejm skierował go do pierwszego czytania, w całej Polsce wyszły kobiety na ulice – wybuchł Czarny Protest.

Jak w sprawie zakazu aborcji głosowali przedstawiciele poszczególnych klubów parlamentarnych Sejmu RP I kadencji? Szczegółowe imienne zestawienie wydrukowała 8 stycznia 1993 "Gazeta Wyborcza".

Adamski Władysław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bajor Bronisława - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bańkowska Anna - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Baraniecki Andrzej Z.- przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Biały Leszek Tadeusz - nie głosował całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Biliński Tadeusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Blida Barbara - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bocheń Irmindo - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Boral Marek Tadeusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Borowski Marek Stefan - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Cimoszewicz Włodzimierz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Dudkiewicz Anna Teresa - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Gorzelańczyk Zbigniew - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Iwaniec Kazimierz - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Iwiński Tadeusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Jankowski Jerzy - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Janowski Zbigniew T. - nie głosował całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Jaskiernia Jerzy - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Jędryka Waldemar - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Jędrzejczak Tadeusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kaczmarek Wiesław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kaleta Józef - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kaniewski Zbigniew W. - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kozłowski Marian - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Krawczuk Aleksander - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kwaśniewski Aleksander - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Łybacka Krystyna Maria - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Majewski Wit - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Manicki Maciej - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Martyniuk Wacław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Mazurkiewicz Marek K. - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Miller Leszek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Mochnaczewski Piotr - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Nowacka Irena Maria - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Nowak Kazimierz Jan - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Oleksy Józef - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Pastusiak Longin - nie głosował całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Piechota Jacek Jan - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Pilarczyk Jerzy Józef - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Saletra Wojciech J. - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Sekuła Ireneusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Siemiątkowski Zbigniew - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Sierakowska Izabella - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Siwiec Marek Maciej - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Sobotka Zbigniew - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Sokołowska Wanda - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Spychalska Ewa - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Szarawarski Andrzej - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Szmajdziński Jerzy - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Śleziak Czesław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Tuszyński Zdzisław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Ulicki Ryszard - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Waniek Danuta - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Wiatr Jerzy Józef - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Zemke Janusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Zych Bogumił - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Żenkiewicz Marian - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Żochowski Ryszard J. - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Balicki Marek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bober Andrzej - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Braun Juliusz - za ustawą, wstrzymał się w sprawie referendum, wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Ciemniewski Jerzy - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Czernecki Andrzej - przeciw ustawie, nie głosował ws referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Dąbrowski Marek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Dmochowska Maria - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Frasyniuk Władysław - nie głosował całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Gawlik Radosław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Geremek Bronisław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Góralska Helena - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Handzlik Stanisław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Hennelowa Józefa - za ustawą, wstrzymała się w sprawie referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ, za trzema wyjątkami.

Janas Zbigniew - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kisiliczyk Jan - za ustawą, przeciw referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Komorowski Bronisław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kopania Jerzy - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kowalczyk Józef - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Król Jan Władysław - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Krzyżanowska Olga - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kufel Zygmunt - za ustawą, przeciw referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kuroń Jacek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Labuda Barbara - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Lipowicz Irena Ewa - za ustawą, przeciw referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Lityński Jan - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Liwak Władysław - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Mazowiecki Tadeusz - za ustawą, przeciw referendum, wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Meisel Józef - wstrzymał się ws. całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Nowina-Konopka Piotr - za ustawą, przeciw referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Onyszkiewicz Janusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Osiatyński Jerzy - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Pawłowski Andrzej - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Piskorski Jan - za ustawą, za referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Pokrywka Tadeusz - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Polmański Piotr - za ustawą, przeciw referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Potocki Andrzej Tadeusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Puzyna Włodzimierz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Rokita Jan Maria - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Setnik Ryszard - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Staniszewska Grażyna - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Staręga-Piasek Joanna - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Suchocka Hanna - nie głosowała całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., wstrzymała się w sprawie trzech wyjątków.

Syryjczyk Tadeusz - za ustawą, przeciw referendum, wstrzym. ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Szczepuła Tomasz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Szczygielski Kazimierz - wstrzymał się ws. całości ustawynie głosował w sprawie referendum, wstrzymał się w sprawie referendum, za trzema wyjątkami.

Śledzińska-Katarasińska Iwona - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Taylor Jacek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Turko Ludwik - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Urbanowicz Anna - nie głosowała całości ustawy, nie głosowała ws. referendum, nie głosowała ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosowała w sprawie trzech wyjątków.

Wesołowski Mariusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Wielowieyski Andrzej - przeciw ustawie, nie głosował w sprawie referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ, za trzema wyjątkami.

Wujec Henryk - wstrzymał się ws. całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Wójcik Gwidon - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Wyrowiński Jan - za ustawą, przeciw referendum wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Zajączkowska Maria - za ustawą, przeciw referendum wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Zdrada Jerzy - wstrzymał się ws. całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Żurowski Stanisław - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Abramski Paweł - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Aleksandrowicz Eugeniusz M. - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Arendarski Andrzej - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bańkowski Tomasz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bielecki Jan Krzysztof - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Boguski Dariusz - przeciw ustawie, nie głosował ws referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Boni Michał - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Brach Tomasz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bubel Leszek - nie głosował całości ustawy, za referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ, nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Chabiński Sławomir - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Choina Bogusław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Drzewiecki Mirosław - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Dziewulski Jerzy - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Eysmont Zbigniew - nie głosował całości ustawy, nie głosował w sprawie referendum, n nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Eysymontt Jerzy - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Gadomski Witold - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ.,nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Hardy Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Holc Tomasz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kaczmarek Filip - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kłoczko Marek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Koczwara Marek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kołodziejczyk Dariusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kośla Zbigniew - za ustawą, za referendum, wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kurczewski Jacek - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Lewandowski Janusz A.- przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Mażewski Lech - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Merkel Jacek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Michalak Zenon - nie głosował całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ.,nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Moszczyński Marek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Orłowski Jerzy - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Orzeł Józef - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Pamuła Jan - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Pelc Waldemar - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Piskorski Paweł - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Przybyłowicz Marcin - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Reichelt Władysław - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Rewiński Janusz - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Rzymełka Jan - przeciw ustawie, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Samborski Marek - nie głosował całości ustawy, nie głosował w sprawie referendum, n nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Sośnicki Mirosław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Szafraniec Herbert - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Tusk Donald - przeciw ustawie, nie głosował ws referendum, nie głosował w sprawie aborcji z przyczyn społecznych, za trzema wyjątkami.

Ulatowski Jarosław - przeciw ustawie, za referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ, nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Urbaniak Cezary - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Urbański Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Wardacki Wojciech - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Wójcik Wiesław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Zakrzewski Andrzej J. - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Zalewski Maciej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Zarębski Andrzej - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Zylber Jan - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Żabiński Krzysztof - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bajołek Andrzej - nie głosował całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Barciński Piotr C. - za ustawą, za referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bentkowski Aleksander - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Białobrzewski Witold - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Borowski Andrzej - wstrzymał się ws. całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bugaj Leszek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bury Jan - nie głosował całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Cinal Józef - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Domański Zdzisław K. - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Domin Marek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Dutka Bronisław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Gajda Tadeusz - wstrzymał się ws. całości ustawy, nie głosował ws referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Galek Zbigniew - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Jagieliński Roman - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Jastrzębski Ryszard - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kalemba Stanisław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kowalczyk Zofia - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kowalik Jan - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Kozakiewicz Mikołaj - przeciw ustawie, nie głosował ws referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Łochowski Józef - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ.,nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Łuczak Aleksander - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Łukasiewicz Bogdan - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Maćkowiak Janusz - przeciw ustawie, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Majewski Jan - nie głosował całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Maksymiuk Janusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Mierzwa Zbigniew - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Mojzesowicz Wojciech - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społecznych, wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Pawlak Józef - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Pawlak Waldemar - przeciw ustawie, nie głosował w sprawie referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ, za trzema wyjątkami.

Piechociński Janusz - przeciw ustawie, nie głosował ws referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Serafin Janusz Władysław - nie głosował całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Siedlecki Henryk - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Sienkiewicz Stanisław - za ustawą, wstrzymał się w sprawie referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ, za trzema wyjątkami.

Smolarek Ryszard - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Soska Jacek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Starownik Marian Roman - za ustawą, wstrzymał się w sprawie referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ, za trzema wyjątkami.

Stefaniuk Franciszek Jerzy - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Strzelecki Henryk - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Sytek Tadeusz - przeciw ustawie, nie głosował ws referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społecznych, przeciw trzem wyjątkom.

Szatkowski Sławomir - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Szczepaniak Jan - wstrzymał się ws. całości ustawy, nie głosował ws referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Szreder Bogumił - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Wiertek Włodzimierz - przeciw ustawie, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Witt Zenon - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, n nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Woroszczak Józef Zbigniew - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Wrona Władysław - za ustawą, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Zarzycki Wojciech Szczęsny - za ustawą, za referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Zych Józef - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Żabiński Władysław - nie głosował całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Żelichowski Stanisław - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Adamczyk Zbigniew - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Andrzejczak Andrzej - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Aszyk Piotr - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Błażejczyk Krzysztof - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bogusz Ryszard - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Brzycki Zbigniew - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Chmiel Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Czyż Barbara - przeciw ustawie, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Frost Zbigniew - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Gaj Bożena - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Golba Leszek - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Janiszewski Michał - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, n nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Kamiński Krzysztof - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Karwowski Tomasz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Koza Janusz - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kraus Janina - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Król Krzysztof - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Lewandowski Mirosław R. - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Łenyk Zygmunt - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ.,wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Mazurkiewicz Andrzej T. - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Michalak Elżbieta - przeciw ustawie, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Michalik Marek - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Moczulski Leszek - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społecznych, za trzema wyjątkami.

Opilo Henryk - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Pawelec Józef J. - za ustawą, przeciw referendum wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Pęgiel Wojciech - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Pietrzyk Katarzyna - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Polczyński Waldemar K. - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Popenda Krzysztof - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Pycak Wincenty - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Różycka-Orszulak Barbara - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Sengebusch Adam - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Skorecki Zbigniew - nie głosował całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Słomka Adam - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, nie głosował w sprawie aborcji z przyczyn społecznych, nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Sońta Dariusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Sytek Przemysław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Terlecki Andrzej - wstrzymał się ws. całości ustawy nie głosował w sprawie referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Then Artur - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Tokarzewski Michał - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Tromski Robert - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Wartak Jarosław - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Wilk Kazimierz - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społecznych, przeciw trzem wyjątkom.

Woźniak Jarosław - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, nie głosował w sprawie aborcji z przyczyn społecznych, przeciw trzem wyjątkom.

Wójcik Dariusz - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Zakrzewska Iwona Bożena - wstrzymała się ws. całości ustawy, nie głosowała w sprawie referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Ziemiński Adam Marek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Barucka Maria - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bazała Teresa - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Berak Jadwiga - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Blajerski Włodzimierz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Błaszczeć Józef - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Boba Bogumiła Maria - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Chrzanowski Wiesław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Czarnecki Ryszard - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Dyka Zbigniew - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Dzierżyński Antoni - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Godlewski Tadeusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Goryszewski Henryk - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Grabowski Mariusz - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Hrybacz Jerzy - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Jurek Marek - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kazimierski Grzegorz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Klata Henryk - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kropiwnicki Jerzy - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Libicki Marcin - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Łopuszański Jan Edward - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Łukomski Adam - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Marasek Mariusz - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Matyjek Jerzy - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Michalak Jerzy - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Modzelewski Waldemar - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Mogiła-Lisowski Zygmunt - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Niesiołowski Stefan - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Nowina-Konopczyna Halina - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Pękała Kazimierz M. - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Piątkowski Jan - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Pieczka Feliks B.- za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Piłka Marian - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Rakoczy Stanisław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Schreiber Grzegorz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Sikora Waldemar - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Siwiec Marek - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Srebro Maciej - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Stańdo Stanisław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Strębska Halina B. - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Szablewski Alojzy - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Szyszko Tomasz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Turczyński Jacek - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Usakiewicz Aleksander - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Walerych Piotr - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Wądołowski Stanisław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Zając Stanisław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Andrzejewski Roman M.- za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Balazs Artur - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bąk Józef - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Berdychowski Zygmunt - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społecznych, przeciw trzem wyjątkom.

Chałoński Michał - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Fogler Piotr - za ustawą, przeciw referendum, wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Gąsienica-Makowski Andrzej - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Gil Mieczysław - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Gutowski Józef - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Hall Aleksander - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Klisiewicz Wiesław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Knysok Anna - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kowalczyk Tadeusz (s. Franciszka) - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Lech Zbigniew - nie głosował całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Łączkowski Paweł - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Matuszczak Adam J. - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Niewiarowski Ireneusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Niewiarowski Wacław - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Pilarski Bohdan - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Raiter Władysław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Raj Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Rostek Kazimierz - nie głosował całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Rzepka Edward - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Steinhoff Janusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Ujazdowski Kazimierz Michał - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Wojtyła Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Zalewski Paweł Ksawery J. - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Arkuszewski Wojciech - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Baran Stanisław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bartosz Waldemar - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Borusewicz Bogdan - nie głosował całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Frączek Barbara - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kielek Eugeniusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kowalczyk Paweł - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kulas Jan - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Lewandowski Tadeusz S. - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Ładosz Zbigniew - za ustawą, wstrzymał się w sprawie referendum, n przeciw trzem wyjątkom.

Markiewicz Marek - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Muller Edward - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Muszyński Marek - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Niczyporowicz Jerzy - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Panek Sławomir - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Pietrzyk Alojzy - nie głosował całości ustawy, za referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społecznych, wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Rogucki Sławomir - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Rulewski Jan - nie głosował całości ustawy, nie głosował w sprawie referendum, wstrzymał się w sprawie referendum, wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Seferowicz Elżbieta - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Smirnow Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Sobański Stanisław - za ustawą, przeciw referendum wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Tyrakowski Antoni - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Wąsik Stanisław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Węglarz Stanisław - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Zieliński Marek - za ustawą, za referendum, wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Żółtowska Maria - wstrzymała się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Andrysiak Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bielewicz Antoni - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bujak Jacek - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Dubiella Zdzisław - za ustawą, przeciw referendum wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Dziubek Marek - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Glapiński Adam - wstrzymał się ws. całości ustawy, nie głosował ws referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Górczyk Tadeusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Jedynak Tadeusz - przeciw ustawie, nie głosował ws referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ, za trzema wyjątkami.

Kaczyński Jarosław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kaczyński Lech - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Kania Józef - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kern Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kołodziej Bartłomiej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kowalczyk Tadeusz (s. Piotra) - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Lasota Marek - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Lipiński Adam - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Liszcz Teresa - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Maziarski Jacek - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Nowak Czesław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Putra Krzysztof Jakub - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Siwek Sławomir - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Sobierajski Czesław - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Tchórzewski Krzysztof J. - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Tokarczuk Antoni - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Twaróg Bolesław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Adamowicz Andrzej S. - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bąk Henryk - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Czechoński Stanisław A. - za ustawą, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Frączek Józef - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Furtak Antoni - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Hardej Sławomir Janusz - za ustawą, przeciw referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Janowski Gabriel - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Janowski Wiesław - nie głosował całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Klimczak Feliks - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Król Stefan - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Krutul Piotr - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Pawlak Mieczysław - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Sikora Wanda - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Suchora Henryk - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społecznych, przeciw trzem wyjątkom.

Sumara Włodzimierz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Szańkowski Stefan T.- za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Szymańczak Tadeusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Wierzbicki Roman W. - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, n wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Wójcik Tadeusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Anusz Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Barczyk Kazimierz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bartoszcze Roman Bolesław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Choiński Janusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Hniedziewicz Przemysław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kostarczyk Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Kotlarski Paweł - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Krasowski Edmund - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Mizikowski Jan - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Olszewski Jan - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Piasecki Cezary - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Świtoń Kazimierz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Synowiec Jerzy - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Węgłowski Stanisław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Wierzbicka Danuta - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Włodarczyk Wojciech - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Wójcik Piotr - nie głosował całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bastek Erhard Albin - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Fabian Jan Willibald - za ustawą, przeciw referendum, wstrzym. ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Flak Edward - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kost Antoni - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kozak Brunon - za ustawą, za referendum, wstrzymał się ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Kroll Henryk - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Paździor Helmut - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bugaj Ryszard - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Bujak Zbigniew - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Czarnecki Piotr - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Małachowski Aleksander - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Szymański Janusz - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Ziółkowska Wiesława - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Hermanowicz Józef - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Lasocki Tadeusz - za ustawą, nie głosował w sprawie referendum, n nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Pastuszewski Stefan - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Rospara Henryk - za ustawą, za referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Staniuk Władysław - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się ws. trzech wyjątków.

Halber Adam - za ustawą, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Ibisz Krzysztof - przeciw ustawie, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Piechowicz Adam - nie głosował całości ustawy, za referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ., za trzema wyjątkami.

Korwin-Mikke Janusz - nie głosował całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Pruchno-Wróblewski Lech - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Sielańczyk Andrzej - nie głosował całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bartosz Ryszard W. - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Bień Tadeusz - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Chełstowski Kazimierz - nie głosował całości ustawy, nie głosował w sprawie referendum, przeciw referendum, wstrzymał się ws. trzech wyjątków.

Czajka Antoni - nie głosował całości ustawy, nie głosował w sprawie referendum, za prawem do aborcji z przyczyn społ, za trzema wyjątkami.

Czykwin Eugeniusz - nie głosował całości ustawy, nie głosował ws. referendum, nie głosował ws. prawa do aborcji z przyczyn społ., nie głosował w sprawie trzech wyjątków.

Kocjan Stanisław - za ustawą, wstrzymał się w sprawie referendum, przeciw referendum, przeciw trzem wyjątkom.

Kwiatkowski Wojciech - wstrzymał się ws. całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu do aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Macierewicz Antoni - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Musioł Paweł - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Rudnicka Jadwiga - nie głosowała całości ustawy, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Rychlik Andrzej - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

Sterkowicz Czesław - przeciw ustawie, przeciw referendum, przeciw prawu aborcji z przyczyn społ., wstrzymał się w sprawie trzech wyjątków.

Świtka Jan - za ustawą, przeciw referendum, przeciw aborcji z przyczyn społ., przeciw trzem wyjątkom.

kacz

;

Udostępnij:

Witold Mrozek

dziennikarz, krytyk teatralny i publicysta. Od 2012 stały współpracownik "Gazety Wyborczej", od 2009 - "Dwutygodnika". Pisze m.in. o kulturze, cenzurze, samorządach i stosunkach państwo-Kościół.

Komentarze