Trofea z polowań - czy Europa zakaże importu krwawych pamiątek?
Myśliwy z zabitą antylopą
fot. Mikael Tham/CC BY 3.0

Czy Europa zakaże importu krwawych pamiątek z polowań?