Czym jest opłata reprograficzna i czego od nas chcą artyści?
Pisarz Zygmunt Miłoszewski na konferencji o ustawie

„Opłata od smartfonów” nie dotyczy smartfonów. Czym jest opłata reprograficzna i czego chcą artyści?