Zakaz aborcji. Kobieta z niepełnosprawnością ostro o ĺobrońcach życia"
Rutz4
Anna Rutz na strajku kobiet. Fot. Kolektyw Nurkowy Bojka

Drodzy „obrońcy życia”, mimo waszych zachęt nie zamierzam się zabić