Drzwi do "Europy wielu prędkości" otwarte. Wątpliwy sukces rządu Szydło
Visit by president Donald Tusk in Rome
Donald Tusk, President of European Council holds the declaration signed today in occasion of Celebrations of the 60th anniversary of the Treaties of Rome, in the Palazzo dei Conservatori, Sala degli Orazi e dei Curiazi, Rome 25 march 2017.

Drzwi do „Europy wielu prędkości” otwarte. Wątpliwy sukces rządu Szydło