Dzieci na krawędzi. Jak rozmawiać z nimi o wojnie?
Grafika: młoda osoba, którą snop światła wyławia z ciemności
Rys. Weronika Syrkowska / OKO.press

Dzieci na krawędzi. Jak rozmawiać z nimi o wojnie? Jak ją odbierają najwrażliwsi?