Episkopat woli projekt Ordo Iuris. Popiera wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej
Konferencja biskupow
Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta

Episkopat woli projekt Ordo Iuris. Popiera wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej