Finanse publiczne i dług Polski. Czy naprawdę za chwilę staniemy się „drugą Grecją"?
Profesor Leszek Balcerowicz
Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Finanse publiczne i dług Polski. Czy naprawdę za chwilę staniemy się „drugą Grecją”?