Mazurek broni reprezentacji PiS w PE, która nie poparła rezolucji wzywającej władze Ugandy, by zaprzestały prześladowań osób LGBT. Faktycznie, było głosowanie odrębne przeciw przywróceniu kary śmierci za homoseksualizm, ale bez większego znaczenia, bo liczy się rezolucja. Jak sprawdziło OKO.press, Kempa i Jurgiel nie głosowali przeciw karze śmierci

PiS i prorządowe media starają się osłabić fatalny wydźwięk faktu, że jego przedstawiciele w Parlamencie Europejskim nie poparli rezolucji 2019/2879 (RSP) „O sytuacji osób LGBT w Ugandzie” z 24 października 2019. Zapis RSP (resolution on topical subjects) podkreśla, że Parlament uznał, że jest to temat o dużym znaczeniu.

Jak już pisaliśmy, 23 europosłów i posłanek PiS (troje było nieobecnych), wstrzymali się od głosu w obronie prześladowanych w Ugandzie osób LGBT, których sytuację Parlament opisał jako „przerażającą”. Do nasilenia prześladowań doszło po zapowiedzi ugandyjskiego ministra ds. etyki i uczciwości (taka nosi nazwę!), że w ustawie o zwalczaniu homoseksualizmu zostanie przywrócony zapis o karze śmierci za „kwalifikowany homoseksualizm”.

Już obecnie „akt płciowy sprzeczny z porządkiem natury” podlega ustawowej karze nawet dożywotniego więzienia.

Biało-czerwona drużyna PiS (26 osób) stanowi największą grupę w 62 osobowej rodzinie politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) i ma kluczowy wpływ na jej stanowisko. Decyzja, by EKR wstrzymała się od głosu, wywołała mały bunt – 14 osób (39 proc. spoza PiS) rezolucję poparło.

Pozostali eurodeputowani z Polski – z grupy Europejskiej Partii Ludowej  (m.in. Arłukowicz, Buzek, Halicki, Hübner, Kalinowski, Kopacz, Lewandowski, Thun) oraz z grupy Socjalistów i Demokratów (m. in. Belka, Biedroń, Cimoszewicz, Spurek) – głosowali w 100 proc. za rezolucją.

Mazurek: poparliśmy zapis potępiający karę śmierci. Ale bez Kempy i Jurgiela

Beata Mazurek, eurodeputowana PiS, w rozmowie z wp.pl wyjaśnia, że „jeśli chodzi o głosowanie nad rezolucją dotyczącą sytuacji osób LGBT w Ugandzie, to delegacja z Polski w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wstrzymała się od głosu nad całością, lecz poparliśmy zapis potępiający karę śmierci dla tych osób. Zrobiliśmy to poprzez głosowanie oddzielne”.

Mazurek chodzi o punkt 4. rezolucji: „Parlament zdecydowanie i niezależnie od okoliczności sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci, w tym wszelkim przepisom, które nakładałyby karę śmierci za homoseksualizm; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby nadal zachęcały rząd Ugandy do ponownego rozważenia swojego stanowiska w sprawie kary śmierci”.

W poprzednim tekście OKO.press podważaliśmy wyjaśnienia Mazurek. Tymczasem rzeczywiście w załączniku do protokołu z głosowań z 24 października można znaleźć na s. 6 ślad takiego głosowania. Nie ma nawet nazwy rezolucji, jest tylko jej numer i wskazany art. 4:

Jak widać za artykułem 4 głosowało 573 europosłów (za całą rezolucję – 521). Beata Mazurek twierdzi, że europosłowie PiS głosowali przeciw karze śmierci, ale wstrzymali się od głosu nad całością. Nie jest to precyzyjne.

Spośród 23 osób z PiS, które wstrzymały się od poparcia rezolucji, nie wszystkie głosowały za art. 4. Nie zrobili tego byli ministrowie Beata Kempa i Krzysztof Jurgiel.

 • Zobacz nazwiska 23 europosłów i europosłanek PiS

  Oto pełna lista 23 osób, które wstrzymały się od głosu nad rezolucją

  • Adam Bielan,
  • Joachim Brudziński,
  • Ryszard Czarnecki,
  • Anna Fotyga,
  • Patryk Jaki,
  • Krzysztof Jurgiel,
  • Karol Karski,
  • Beata Kempa,
  • Izabela Kloc,
  • Joanna Kopcińska,
  • Zdzisław Krasnodębski,
  • Elżbieta Kruk,
  • Zbigniew Kuźmiuk,
  • Ryszard Legutko,
  • Beata Mazurek,
  • Andżelika Możdżanowska,
  • Elżbieta Rafalska,
  • Bogdan Rzońca,
  • Beata Szydło,
  • Witold Waszczykowski,
  • Jadwiga Wiśniewska,
  • Anna Zalewska i
  • Kosma Złotowski.

  Nie wzięli udziału w głosowaniu nad rezolucją: Tomasz Poręba, Jacek Saryusz-Wolski i Grzegorz Tobiszowski.

 • Zobacz, jak głosowali pozostali polscy eurodeputowani

  Deputowani z Polski – poza PiS – bez wyjątków poparli rezolucję

  Z grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) za rezolucją głosowali wszyscy obecni tego dnia w Brukseli:

  • Bartosz Arłukowicz,
  • Jerzy Buzek,
  • Jarosław Duda,
  • Tomasz Frankowski,
  • Andrzej Halicki,
  • Krzysztof Hetman,
  • Danuta Hübner,
  • Adam Jarubas,
  • Jarosław Kalinowski,
  • Ewa Kopacz,
  • Janusz Lewandowski,
  • Jan Olbrycht,
  • Róża Thun.

  Nieobecni: Magdalena Adamowicz , Janina Ochojska, Radosław Sikorski i Elżbieta Łukacijewska.

  Z grupy Socjalistów i Demokratów (S&D)

  Za rezolucją głosowali:

  • Marek Balt,
  • Marek Belka,
  • Robert Biedroń,
  • Włodzimierz Cimoszewicz,
  • Łukasz Kohut,
  • Bogusław Liberadzki,
  • Sylwia Spurek.

  Nieobecny był Leszek Miller.

Głosowanie odrębne, czyli polityczny myk

Jak tłumaczy OKO.press informatorka z Brukseli, PiS zachował się sprytnie. „Chcieli za wszelką cenę uniknąć wrażenia, że popierają karę śmierci za homoseksualizm, więc poprosili o głosowanie odrębne z procedurą rejestrowania głosów, żeby można było pokazać: „wszyscy od Bielana po Zalewską głosowaliśmy przeciw karaniu osób LGBT śmiercią”.

Ale skoro nie poparli całej rezolucji, to wychodzi na jedno, bo kluczowym żądaniem rezolucji jest powstrzymanie zmian w prawie ugandyjskim – dodaje.

I tłumaczy: „Głosowanie odrębne stosuje się zwykle wtedy, gdy generalnie tekst jako całość jest dla kogoś OK, ale jakiś paragraf jest nie do przyjęcia. Prosi wtedy o głosowanie odrębne, zastrzegając, że jak się tego paragrafu nie wykreśli, to nie zagłosujesz za całością. PiS zrobił odwrotnie, wyjął coś, co mu politycznie pasowało, żeby mieć alibi, że odrzucając rezolucję byli za potępieniem kary śmierci”.

„Taki polityczny myk, bym powiedziała” – mówi informatorka.

„Bo przecież art. 4 został w całości tekstu, czyli wstrzymali się również od głosowania przeciw karze śmierci. Ale argumentować będą, że wstrzymali się ze względu na co innego”.

OKO.press pilnuje ABC praw LGBT+
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".


Komentarze

Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press