GOWORIT MOSKWA. Sprzedawcy nie nadążają z donoszeniem cukru na półki 
Elegancki sklep z szybami zaklejonymi folią
Fot. - / AFP

GOWORIT MOSKWA. Sprzedawcy nie nadążają z donoszeniem cukru na półki