Instytut Żaryna o mordercy "Burym": „jeden z najdzielniejszych dowódców”
Jan Żaryn i Romuald

Instytut Żaryna czci i wychwala „Burego”, mordercę Białorusinów: „jeden z najdzielniejszych”