Pies z odgryzioną szczęką, inny zmumifikowany. Trwa interwencja w schronisku w Radysach
Policja i animalsi interwencja w Radysach
Fot. Małgorzata Frąc / Fundacja Mondo Cane

Pies z odgryzioną szczęką, inny zmumifikowany. Trwa interwencja w schronisku w Radysach