Jak rząd PiS niszczy samorządy, w których przegrał wybory lokalne
Wykres Podział środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w zależności od afiliacji politycznych
wykres pochodzi z opracowania https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Rzadowy-Fundusz-Inwestycji-Lokalnych-regu%C5%82y-podzia%C5%82u.pdf

Jak rząd PiS niszczy samorządy, w których przegrał wybory lokalne