Ucieczka z Mariupola - jak mieszkańcy wydostają się spod okupacji
napis „Mariupol
Fot. Jurij KADOBNOW / AFP

„Jeśli im się nie spodobasz, to jesteś mięsem” – uciekający z Mariupola o obozach filtracyjnych