Pawłowicz ma rację? Czy Szwecja powinna oddać zrabowane skarby?
szabla Jana Kazimierza
fot. Marcin Jamkowski/Adventure Pictures

Krystyna Pawłowicz krzyczy na Twitterze, żeby Szwedzi zwrócili skarby zrabowane podczas Potopu. Ma rację?