0:000:00

0:00

Joanna Schmidt
wiceprzewodnicząca Nowoczesnej