0:00
0:00

0:00

Joanna Schmidt
wiceprzewodnicząca Nowoczesnej