0:00
0:00

0:00

Olga Semeniuk-Patkowska
Wiceministra w Ministerstwie Rozwoju i Technologii