0:00
Olga Semeniuk-Patkowska
Wiceministra w Ministerstwie Rozwoju i Technologii