0:00
0:00

0:00

Robert Gwiazdowski
Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski – doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, komentator gospodarczy i polityczny, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, wykładowca oraz profesor Uczelni Łazarskiego. W 2019 roku przez kilka miesięcy przewodniczył inicjatywie politycznej Polska Fair Play. W grudniu 2020 roku został kandydatem na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich rekomendowanym przez Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska i Konfederację.