0:00
0:00

0:00

Teresa Czerwińska
Polska ekonomistka, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, od 2018 minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.