0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...

„Tak radykalna dysproporcja czasu poświęcanego na prezentowanie stanowisk władzy i opozycji nie miała miejsca nigdy od powołania publicznej telewizji i jest przejawem drastycznego łamania art. 21. Ustawy o Radiofonii i Telewizji, określającego zasady wykonywania misji publicznej przez TVP i Polskie Radio” – pisze Krzysztof Luft.

Przeczytaj także:

Zamieszczamy w całości jego pismo do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Pan Maciej Świrski

Przewodniczący KRRiT

Odwołując się do funkcji kontrolnej działalności dostawców usług medialnych, przypisanej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w art. 6 ust 2, pkt 4 Ustawy o Radiofonii i Telewizji, zwracam się do Pana Przewodniczącego ze skargą na notoryczne naruszanie wskazanej Ustawy przez TVP w programie wyspecjalizowanym TVP Info, a także w audycjach informacyjnych i publicystycznych, nadawanych w programach uniwersalnych TVP 1 i TVP 2.

Zarzucam nadawcy działanie sprzeczne ze wskazanymi w Ustawie o Radiofonii i Telewizji zadaniami medium publicznego, jakim jest TVP S.A., określonymi w art. 21 ust. 2 pkt 2 tejże ustawy, tj. powinności rzetelnego ukazywania wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą, a także sprzeczne z art. 21 ust 1, zobowiązującym media publiczne do zachowania „pluralizmu, bezstronności i wyważenia”.

Przedmiotem niniejszej skargi jest skrajnie nierówny sposób traktowania podmiotów działających na polskiej scenie politycznej. Objawia się to w sposób bardzo wieloraki, ale tu odwołuję się tylko do dwóch elementów, ilustrowanych przez twarde dane:

1. Istotnym wskaźnikiem realizowania przez TVP ustawowych zasad pluralizmu i bezstronności jest czas antenowy, przeznaczany na przedstawianie przez nadawcę stanowisk partii politycznych.

Nie bez powodu, na mocy rozporządzenia KRRiT z 24.04.2003, TVP składa kwartalne sprawozdania z realizacji obowiązku przedstawiania stanowisk partii politycznych. Z tych sprawozdań, publikowanych na stronie internetowej TVP, wynika niezbicie, że obecnie radykalnie zachwiana jest równowaga pomiędzy czasem poświęconym na prezentację stanowisk władzy i opozycji.

Ponad 80 proc. czasu na rządzących

Podsumowanie czasów ze sprawozdania za II kwartał 2023 wskazuje, że na przedstawienie stanowisk ugrupowań koalicji rządzącej oraz stanowisk kancelarii Prezydenta, Premiera i Marszałka Sejmu przeznaczono łącznie 80,37% czasu, poświęconego politykom wszystkich partii.

Na prezentację stanowisk wszystkich partii opozycyjnych oraz Marszałka Senatu, TVP poświęciła w II kwartale 2023 r. 19,63% czasu przeznaczonego dla wszystkich partii.

W dokładniejszym rozbiciu wygląda to następująco:

- Prawo i Sprawiedliwość oraz Premier, Prezydent i Marszałek Sejmu ok. 252 godzin (73,28%)

- partie w koalicji z rządem ok. 24 godzin (7,09%)

- Platforma Obywatelska i Marszałek Senatu ok. 10 godzin (2,95%)

- pozostałe partie opozycyjne ok. 57 godzin (16,67%)

Zbliżone proporcje pojawiają się także w sprawozdaniach z poprzednich kwartałów.

Tak radykalna dysproporcja czasu poświęcanego na prezentowanie stanowisk władzy i opozycji nie miała miejsca nigdy od powołania publicznej telewizji i jest przejawem drastycznego łamania art. 21. Ustawy o Radiofonii i Telewizji, określającego zasady wykonywania misji publicznej przez TVP i Polskie Radio.

Bezpośrednie transmisja tylko dla polityków władzy

2. Drugim twardym wskaźnikiem jest porównanie ilości bezpośrednich transmisji wystąpień polityków władzy i opozycji na antenach TVP. Transmisje te nabierają szczególnego znaczenia w okresie przedwyborczym, kiedy politycy różnych ugrupowań spotykają się z wyborcami i mediami, przedstawiając swoje poglądy i programy.

Wystąpienia polityków władzy, nie tylko Prezydenta, Premiera i Marszałka Sejmu, liderów PiS i innych partii koalicyjnych, a nawet wystąpienia szeregowych posłów transmitowane są w TVP Info każdego dnia. Czasem są to transmisje długie – przekraczające godzinę zegarową.

Tymczasem wystąpienia polityków opozycji, ich spotkania z wyborcami czy dziennikarzami nie są transmitowane N I G D Y ! Ich wystąpienia, jeśli się pojawiają to tylko we fragmentach i po obróbce redakcyjnej, zwykle z negatywnym komentarzem.

Obie opisane powyżej praktyki w programach TVP, tworzące radykalną nierówność w prezentowaniu stanowisk partii politycznych, naruszają w sposób drastyczny art. 21 Ustawy o Radiofonii i Telewizji, ust 1 i 2.

Zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej naruszenia te nabierają znaczenia, bo stawiają wręcz pytanie o uczciwość wyborów w Polsce.

W związku z powyższym oczekuję od Pana Przewodniczącego pilnej reakcji i podjęcia skutecznych działań, które tę sytuację naprawią.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Luft

Do wiadomości:

Członkowie KRRiT

Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A. Pan Wojciech Skurkiewicz

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze