0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Zuchowicz...

Zrelacjonowanie marszu, zarówno przez „Wiadomości” jak i TVP info było ostentacyjnym zaprzeczeniem rzetelności i bezstronności. Pokojowa, radosna, choć oczywiście pełna politycznych emocji, ogromna manifestacja została przedstawiona jako „marsz nienawiści” i „nawoływanie do obalenia demokratycznie wybranego rządu”.

Przeczytaj także:

Członkowie Rady Programowej TVP piszą do szefa KRRiT, że TVP złamała w ten sposób aż trzy przepisy:

 • obowiązek „rzetelnego ukazywania całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą” (art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji)
 • ciążący na niej jako na nadawcy publicznym obowiązek misji publicznej. (Polega ona na oferowaniu "całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu' – art. 21 ust 1).
 • zakaz propagowania działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności (...) treści nawołujących do nienawiści lub przemocy, lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 18. ust. 1)

Domagają się od przewodniczącego Świrskiego ukarania TVP. Przed miesiącem ukarał on radio TOK FM, za krzywdzącą jego zdaniem wypowiedź wobec autora podręcznika HiT — właśnie powołując się na art. 18 ust 1.

List do szefa KRRiT

Pan Maciej Świrski Przewodniczący KRRiT

Warszawa, 05.06.2022 r.

Odwołując się do funkcji kontrolnej w zakresie działalności dostawców usług medialnych, przypisanej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w art. 6 ust 2 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o Radiofonii i Telewizji, w związku z art. 213 ust. 1 Konstytucji,

zwracamy się do Pana Przewodniczącego ze skargą

na naruszanie wskazanej Ustawy przez TVP S.A. w głównym wydaniu Wiadomości, wyemitowanym w dniu 04.06.2023 oraz w emitowanych tego dnia audycjach TVP Info.

Zarzucamy nadawcy działanie sprzeczne ze wskazanymi w Ustawie o Radiofonii i Telewizji zadaniami medium publicznego, jakim jest TVP SA, określonymi w art. 21 ust. 2 pkt 2) tejże ustawy, tj. powinności rzetelnego ukazywania wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą, a także sprzeczne z art. 21 ust 1, zobowiązującym media publiczne do zachowania „pluralizmu, bezstronności i wyważenia”. Zarzucamy również naruszenie art. 18 ust 1, który zakazuje emitowania treści dyskryminujących ze względu na „przekonania, poglądy polityczne i wszelkie inne poglądy”.

Tego dnia, w rocznice wyborów 4 czerwca 1989, odbywał się w Warszawie Marsz Wolności, oceniany przez wszystkie media polskie i zagraniczne (poza TVP i PR) jako największa demonstracja uliczna w Polsce od wielu dziesięcioleci. Serwisy informacyjne wszystkich polskich stacji telewizyjnych (poza TVP), a także wielu zagranicznych (na czele ze stawiana za wzór BBC) rozpoczynały się relacją o tym wydarzeniu. Była to całkowicie pokojowa demonstracja, bez rac i petard, gdzie nie zostało spalone żadne mieszkanie, ani żaden wóz transmisyjny, nikogo nie obrzucano kamieniami, nie zaatakowano żadnego Empiku ani żadnego innego sklepu. A wszystkie wymienione wydarzenia zdarzały się w ostatnich latach na marszach organizowanych w Warszawie przez organizacje prawicowe.

Tymczasem w głównym wydaniu Wiadomości o g. 19.30 materiały, dotyczące tego wydarzenia zostały zepchnięty na 11 i na 25 minutę, co miało umniejszać jego znaczenie.

Przede wszystkim jednak sposób zrelacjonowania wczorajszego marszu, zarówno przez Wiadomości jak i TVP info był ostentacyjnym zaprzeczeniem rzetelności i bezstronności. Pokojowa, radosna, choć oczywiście pełna politycznych emocji, manifestacja mobilizująca wyborców do głosowania na opozycję w nadchodzących demokratycznych wyborach, została przedstawiona jako „marsz nienawiści” i „nawoływanie do obalenia demokratycznie wybranego rządu”.

W drugim materiale, nadanym w 25. minucie Wiadomości, autor materiału, który zresztą ukrywał tam swoją redakcyjna przynależność, zainteresowany był wyłącznie wyszukiwaniem mocnych haseł,

zawierających niezbyt parlamentarne słowa – mało tego sam prowokował i zachęcał uczestników do ich wypowiadania. Na takich elementach oparta została cała relacja i sprowadzała się do pokazania uczestników marszu i jego uczestników jako grupy agresywnych i ordynarnych prymitywów, którzy chcą obalić legalne władze. Sprowadzenie opisu tej wielkiej demokratycznej manifestacji do pokazania kilku nieparlamentarnych haseł i uczestników je wypowiadających, jest skrajnie obraźliwe wobec setek tysięcy zwykłych ludzi, którzy czasem pokonali kilkusetkilometrową podróż, aby wziąć udział w marszu. Stanowi też wyraz pogardy i dyskryminacji ze względy na przekonania i poglądy polityczne.

Te same lub identyczne w treści materiały emitowane były we wczorajszych serwisach emitowanych na antenie TVP Info.

Taki skrajnie nierzetelny i nieobiektywny sposób przedstawienia warszawskiego marszu 4 czerwca, w sposób jaskrawy narusza wymienione na wstępie przepisy Ustawy o Radiofonii i Telewizji — art. 21, ust 1 i 2 oraz art. 18, ust 1.

Dlatego też oczekujemy od Pana Przewodniczącego ukarania nadawcy zgodnie z przepisami ustawy.

Oczekujemy też od całej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjęcia działań, które uniemożliwią takie skandaliczne działania publicznego nadawcy w przyszłości. Wobec rozpoczynającej się kampanii wyborczej sprawa jest szczególnie istotna i pilna – to przecież KRRiT jest współodpowiedzialna za zapewnienie uczciwych zasad relacjonowania kampanii wyborczej przez publiczne media.

Członkowie Rady Programowej TVP SA:

 • Krzysztof Luft
 • Iwona Śledzińska-Katarasinska
 • Joanna Scheuring-Wielgus
 • Artur Andrysiak
 • Janusz Daszczyński

Do wiadomości:

 • Członkowie KRRiT
 • Przewodniczący Rady Programowej TVP SA Pan Wojciech Skurkiewicz
 • Sekretarz Rady Pan Jacek Żurawski
;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze