Moja broda nie podoba się ani w Czeczenii, ani w Polsce. "Paragraf 22" uchodźcy
tumso abdurakhmanow

Moja broda nie podoba się ani w Czeczenii, ani w Polsce. „Paragraf 22” uchodźcy