0:00
0:00

0:00

„Z dużą przykrością odnotowujemy kolejny nieuzasadniony atak pana Mariusza Muszyńskiego na sumiennie wypełniającego funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara” – piszą organizacje we wspólnym wystąpieniu.

„Opinia pana Muszyńskiego, opublikowana, jako zdanie odrębne do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sygn. K35/16, psuje także niezwykle ważną instytucję sędziowskiego votum separatum, pozwalającą ujawnić pojawiające się w praktyce orzeczniczej rozterki prawne. Nie spełnia bowiem ani formalnie, ani materialnie, ani estetycznie kryteriów, jakim votum separatum winno odpowiadać” – wskazano w stanowisku.

Przeczytaj także:

Opinia Mariusza Muszyńskiego

Mariusz Muszyński w opinii, opublikowanej jako zdanie odrębne do orzeczenia TK sygn. K35/16, w którym Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie ustawy antyterrorystycznej. Do umorzenia doszło po tym, jak swój wniosek w tej sprawie wycofał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. RPO uzasadniał to faktem, iż w składzie orzekającym zasiadają trzy osoby nieuprawnione do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.

Mariusz Muszyński zarzucił Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że „eksponuje brak szacunku dla Konstytucji RP, […] ale też osobiste braki etyczne i niedostatek wiedzy z zakresu prawa […]”.

Muszyński uważa również, że ze stanowisk RPO przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego przebija „pokrętna logika stanowiąca punkt wyjścia do przemycenia linii aksjologicznej godzącej w takie wartości jak: państwo, […] wolności religijne, równość, dziedzictwo narodowe, małżeństwo itp.”.

Kolejny atak na RPO

To już kolejna opinia Mariusza Muszyńskiego tego typu opublikowana jako zdanie odrębne do wyroku TK.

  • W marcu 2018 roku pisał m.in., że "nad dobro wspólne obywateli i obowiązki wynikające z jego pozycji jako strażnika wolności i praw jednostki, przedkłada promowanie własnych teorii o wątpliwej jakości naukowej" (sygn. akt K 9/16);
  • swoje argumenty powtórzył w zdaniu odrębnym kwietniu 2018 roku (Sygn. K 27/16);
  • oraz w czerwcu (sygn. K35/16).

W maju 2018 Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała stanowisko, w którym protestowała przeciwko zarzutom sugerującym, że RPO rzekomo sprzeniewierza się ślubowaniu i uchyla od wykonywania obowiązków.

W OKO.press o zdaniu odrębnym Muszyńskiego z maja pisaliśmy dwukrotnie: Ewa Siedlecka wskazywała na absurdalność zarzutów wobec RPO, prof. Ewa Łętowska zauważyła, że Muszyński ujawnił, że Trybunał Konstytucyjny manipuluje składami orzekającymi.

Stanowisko ws. zdania odrębnego Mariusza Muszyńskiego podpisali: 1. Akcja Demokracja, 2. Amnesty International Polska, 3. Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, 4. Fundacja „Rodzić po Ludzku", 5. Fundacja Aktywności Lokalnej, 6. Fundacja Autonomia, 7. Fundacja Centrum Cyfrowe, 8. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, 9. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 10. Fundacja ePaństwo, 11. Fundacja im. Stefana Batorego, 12. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, 13. Fundacja Feminoteka, 14. Fundacja Forum Odpowiedzialnego Rozwoju FOR, 15. Fundacja OPOR, 16. Fundacja Panoptykon, 17. Fundacja Pole Dialogu, 18. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO 19. Fundacja Trans-Fuzja, 20. Fundacja Wolności (Lublin), 21. Fundacja Zielony Przylądek, 22. Fundacji Dialog Pheniben, 23. Greenpeace Polska, 24. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 25. Komitet Helsiński w Polsce, 26. Inicjatywa Wolne Sądy, 27. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, 28. Instytut Spraw Publicznych; 29. Kampania Przeciw Homofobii, 30. La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, 31. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 32. Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 33. Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, 34. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, 35. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, 36. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 37. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ""Stocznia", 38. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 39. Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, 40. Stowarzyszenie Homo Faber, 41. Stowarzyszenie Dialog Społeczny, 42. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 43. Stowarzyszenie Klon/Jawor, 44. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, 45. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS, 46. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, 47. Stowarzyszenie SIW Poznaniacy, 48. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze