Nad Rosją zapada cyfrowa kurtyna. Skąd dowiedzą się, co się dzieje?
Kobieta krzyczy wleczona przez policjantów
Fot Alexander NEMENOV / AFP

Nad Rosją zapada cyfrowa kurtyna. Jak Rosjanie dowiedzą się, co się naprawdę dzieje