Nauczyciele z "S" okupują siedzibę małopolskiego kuratorium oświaty
Okupacja Kuratorium przez Solidarnosc w Krakowie
11.03.2019 Krakow , ul. Ujastek . Malopolskie Kuratorium Oswiaty . Zwiazkowcy z Malopolskiego NSZZ " Solidarnosc " rozpoczeli protest okupacyjny w siedzibie Kuratorium w sprawie wynagrodzen i warunkow pracy nauczycieli . Fot. Jakub Wlodek / Agencja Gazeta

Nauczyciele z „S” okupują siedzibę małopolskiego kuratorium oświaty. Wolta czy ratowanie wizerunku?