0:000:00

0:00

"Piszemy do Was jak przyjaciele do przyjaciół. Żebyście wiedzieli, że jesteśmy – w Polsce i wszędzie tam, gdzie łączy nas nie tylko historia i korzenie, ale też wspólna codzienność i przyszłość" - napisano w liście organizacji obywatelskich opublikowanym 8 marca 2018, w rocznicę wydarzeń Marca 1968. Inicjatorami listu są: Warszawski Strajk Kobiet, a także KOD, inicjatywa Wolne Sądy, Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji, Obywatele RP, Projekt: Polska. Wśród sygnatariuszy jest też redakcja OKO.press.

Na ten głos odpowiedzieli Żydzi z Europy, Polski, USA i Izraela.

Szanowni Państwo,

Blisko 100 osób z Europy, USA i Izraela podpisało poniższy list publiczny skierowany do blisko 100 polskich organizacji pozarządowych, które z okazji 50. rocznicy Marca ’68 wyraziły swą solidarność z ówczesnymi ofiarami i sprzeciw wobec narastającego dziś antysemityzmu.

Z poważaniem, Sergiusz Kowalski, przewodniczący B’nai B’rith Polin

Przeczytaj także:

Do wszystkich, którzy podpisali list polskich organizacji pozarządowych do Żydów!

List Wasz głęboko nas poruszył. Dziękujemy za potępienie antysemityzmu i za słowa solidarności. Dziękujemy twórcom logo łączącego znak solidarności ze schematyczną flagą polską i izraelską. Odpowiadamy z wdzięcznością, zwracamy się jak przyjaciele do przyjaciół.

Nie możemy pozwolić, by słyszani byli tylko ci, którzy wzmacniają negatywne stereotypy, wydobywają złe emocje, budują na nich nienawistną opowieść. Nie brak takich po obu stronach, ale właśnie dlatego Wasz głos jest tak ważny, a nasz jest odpowiedzią, uczynioną w poczuciu solidarności z Wami.

Nie możemy zmarnować lat wysiłków, aby powiększyć wzajemne zrozumienie. Historia sprawiła, że jesteśmy sobie bliscy – nawet jeśli mamy różne jej wizje. Tak jak Wy, uważamy, że naszym wspólnym celem jest prawda i pojednanie.

Rabin Andrew Baker, International Jewish Affairs, dyrektor Solomon Bali, B’nai B’rith Europe, wiceprzewodniczący Erik Bendix Łukasz Biedka, B’nai B’rith Polin Krystyna Bratkowska, B’nai B’rith Polin Anna Chipczyńska, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, przewodnicząca Patric Choffrut, loża Emile Zola, Marsylia Francine Coen, B’nai B’rith Europe, Marsylia Dr Daniel Cohen-Solal, Francja Elżbieta Czyżewska, B’nai B’rith Polin Adam Czyżewski, B’nai B’rith Polin Serge Dahan, B’nai B’rith Europe, przewodniczący Wit Derkowski, B’nai B’rith Polin Anna Dodziuk, B’nai B’rith Polin Alla Dronov, Dusseldorf Micha Dronov, Dusseldorf Ilya Dvorkin, Jerozolima Ilona Dynerman, Warszawa Eric T. Engelmayer, B'nai B'rith International Prof. Reuven Firestone, Hebrew Union College Konstanty Gebert, dziennikarz Lucyna Gołębiowska-Pióro, Warszawa Peter Gosztonyi, loża Edwin Guggenheim-Marc Aron, Lyon Rabin Irving Greenberg, International Auschwitz Council Jerzy Halbersztadt, Warszawa David Harris, CEO, American Jewish Committee Prof. Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński Rabin Tyson Herberger, Warszawa/Wrocław Prof. Jan Hertrich-Woleński, Uniwersytet Jagielloński, B’nai B’rith Polin Dr Oded Horowitz, Dusseldorf Rabin David Jaffe Sharon, USA Zofia Jankiewicz, B’nai B’rith Polin Barbara Kirshenblatt-Gimblett, główny kurator Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Hervé Klajnerman, loża Isaac Berr, Jerozolima David Klapheck, Dusseldorf Yossi Klein Halevi, Shalom Hartman Institute, Jerozolima Jagna Kofta, Warszawa Shula Kopf, Tel Awiw Rabinka Małgorzata Kordowicz Lionel Korenbeusser, Paryż Rabin dr Eugene Korn, Jerozolima Hanna Kossowska, B’nai B’rith Polin Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith Polin, przewodniczący Monika Krajewska, Warszawa Prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Aharon Lewkowicz, Jerozolima Francoise Michaelis Agnieszka Milbrandt, Warszawa Alan Miller B’nai B’rith UK, przewodniczący Haim Musicant, loża George Gershwin, Paryż Roy Naor, Dusseldorf Dr Michael Naor, loża Franz Rosenzweig w Dusseldorfie, przewodniczący Alon Naor, Dusseldorf Piotr Nawrocki, B’nai B’rith Polin Jonathan Ornstein, JCC Kraków Paweł Passini, reżyser Grażyna Pawlak, B’nai B’rith Polin Bogna Pawlisz-Skoczylas, Polska/Izrael Waldemar Piekarski, Warszawa Krystyna Piotrowska, B’nai B’rith Polin Prof. Antony Polonsky, Brandeis University Tomasz Prot, B’nai B’rith Polin Katarzyna Prot-Klinger, B’nai B’rith Polin Zofia Radzikowska, B’nai B’rith Polin David Rosen, American Jewish Committee Prof. David Roskies, Jewish Theological Seminary of America Michel Roskis, Or ve Chalom Lodge, Paryż Elena Rozbicka, B’nai B’rith Polin Prof. Jean Michel Salanskis, Uniwersytet Paris Nanterre Martine Sasson, Strasburg Ezra Sasson, Strasburg Leon Schatz, Malmö, Szwecja Jaff Schatz Rabin Hanan Schlesinger, Jewish Studies Initiative of North Texas, dyrektor dr Jolanda Schottenfeld-Naor, Dusseldorf Rabin Chaim Seidler-Feller, UCLA Hillel, emerytowany dyrektor Prof. Naomi Seidman, Koret Professor of Jewish Culture, The Richard S. Dinner Center for Jewish Studies at the Graduate Theological Union Dr Eleanor Shapiro Rabin Michael Schudrich, naczelny rabin Polski Nancy Sinkoff, Center for European Studies, dyrektor Krzysztof Srebrny, B’nai B’rith Polin Dr Michael Steinlauf, Gratz College Zygmunt Stępiński, Muzeum Historii Żydów Polskich, wicedyrektor Jarosław J. Szczepański, Warszawa Monika Sznajderman, Wydawnictwo Czarne Richard Teboul, Francja Gołda Tencer, Fundacja Shalom, dyrektor Ann Toback, The Worksmen’s Circle, dyrektor Mikołaj Trzaska, B’nai B’rith Polin Marian Turski, Stowarzyszenie ŻIH, wiceprzewodniczący Krzysztof Urbański, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie, przewodniczący Prof. Jonathan Webber, Instytut Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński Dr Jocelyn Weiner, Dusseldorf Piotr Wiślicki, Stowarzyszenie ŻIH, przewodniczący Rabin Stas Wojciechowicz, Synagoga Reformowana Ec Chaim rabin dr Shmuly Yanklowitz, Valley Beit Midrash, przewodniczący i dziekan Agnieszka Ziątek, koordynatorka Sochnutu w Polsce Katarzyna Zimmerer, B’nai B’rith Polin Gwido Zlatkes, B’nai B’rith Polin Andrzej Zozula, B’nai B’rith Polin

To whom it may concern:

Almost 100 signatories from Europe, the US and Israel have signed the following letter addressed to the nearly 100 Polish NGOs who expressed their opposition to anti-Semitism and solidarity with the victims and their descendants in a letter marking the 50th anniversary of the events of March '68.

Yours sincerely, Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith Polin, President

To all those who signed the open letter from Polish non-governmental organizations:

Your letter has touched us deeply. Thank you for your strong condemnation of anti-Semitism and for your expressions of solidarity. We would also like to thank the creators of the graphic combining Solidarity’s iconic logo with the flags of Poland and Israel. We respond with gratitude, as friends to friends.

We cannot accept that the only voices heard would come from those who spread hateful tales drawing on negative stereotypes and bad emotions. There is no lack of such on both sides, but that is why your voice is so important, and we offer ours in response and in the spirit of solidarity with you.

We cannot waste the years of efforts to better our mutual understanding. History has drawn us close to each other – even if we might look at it differently. Just like you, we consider truth and reconciliation to be our common goal.

Rabbi Andrew Baker, International Jewish Affairs, Director Solomon Bali, B’nai B’rith Europe, Vicepresident Erik Bendix Lukasz Biedka, B’nai B’rith Polin Krystyna Bratkowska, B’nai B’rith Polin Anna Chipczynska, Jewish Community of Warsaw, President Patric Choffrut, Loge Emile Zola, Marseille, France Francine Coen, B’nai B’rith Europe Dr. Daniel Cohen-Solal, France Elbieta Czyzewska, B’nai B’rith Polin Adam Czyzewski, B’nai B’rith Polin Serge Dahan, B’nai B’rith Europe, President Wit Derkowski, B’nai B’rith Polin Anna Dodziuk, B’nai B’rith Polin Alla Dronov, Duesseldorf Micha Dronov, Duesseldorf Ilya Dvorkin, Jerusalem Ilona Dynerman, Warsaw Eric T. Engelmayer, B'nai B'rith International Prof. Reuven Firestone, Hebrew Union College Konstanty Gebert, jurnalist Lucyna Golebiowska-Pioro, Warsaw Peter Gosztonyi, Loge Edwin Guggenheim-Marc Aron, Lyon, France Rabbi Irving Greenberg, International Auschwitz Council Jerzy Halbersztadt, Warsaw David Harris CEO, American Jewish Committee Prof. Jan Hartman, Jagiellonian University, Cracow Rabbi Tyson Herberger, Warsaw/Wroclaw Prof. Jan Hertrich-Wolenski, Jagiellonian University, B’nai B’rith Polin Dr. Oded Horowitz, Duesseldorf Rabbi David Jaffe Sharon, USA Zofia Jankiewicz, B’nai B’rith Polin Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Chief Curator, Museum of the History of Polish Jews Hervé Klajnerman, Lodge Isaac Berr, Jerusalem David Klapheck, Duesseldorf Yossi Klein Halevi, Shalom Hartman Institute, Jerusalem Jagna Kofta, Warszawa Shula Kopf, Tel Aviv Rabbi Malgorzata Kordowicz Lionel Korenbeusser, Paris Rabbi Dr. Eugene Korn Jerusalem Hanna Kossowska, B’nai B’rith Polin Sergiusz Kowalski B’nai B’rith Polin, President Monika Krajewska, Warsaw Prof. Stanislaw Krajewski, Polish Council of Christians and Jews, Jewish Co-Chair Aharon Lewkowicz, Jerusalem Francoise Michaelis Agnieszka Milbrandt, Warsaw Alan Miller B’nai B’rith UK, President Haim Musicant, the Lodge George Gershwin, Paris, President Roy Naor, Duesseldorf Dr. Michael Naor, Franz Rosenzweig Lodge in Duesseldorf, President Alon Naor, Duesseldorf Piotr Nawrocki, B’nai B’rith Polin Jonathan Ornstein, JJC Cracow Paweł Passini, regisseur Grazyna Pawlak, B’nai B’rith Polin Bogna Pawlisz-Skoczylas, Poland/Israel Waldemar Piekarski, Warsaw Krystyna Piotrowska, B’nai B’rith Polin Prof. Antony Polonsky, Brandeis University Tomasz Prot, B’nai B’rith Polin Katarzyna Prot-Klinger, B’nai B’rith Polin Zofia Radzikowska, B’nai B’rith Polin David Rosen, American Jewish Committee Prof. David Roskies, Jewish Theological Seminary of America Michel Roskis, Or ve Chalom Lodge, Paris, France Elena Rozbicka, B’nai B’rith Polin Prof. Jean Michel Salanskis, University Paris Nanterre Martine Sasson, Strasbourg Ezra Sasson, Strasbourg Leon Schatz Malmö, Sweden Jaff Schatz Rabbi Hanan Schlesinger, Jewish Studies Initiative of North Texas, Executive Director Dr. Jolanda Schottenfeld-Naor, Duesseldorf Rabbi Chaim Seidler-Feller, UCLA Hillel, Director Emeritus Prof. Naomi Seidman, Koret Professor of Jewish Culture, The Richard S. Dinner Center for Jewish Studies at the Graduate Theological Union Dr. Eleanor Shapiro Rabbi Michael Schudrich, Chief Rabbi of Poland Nancy Sinkoff, Center for European Studies, Director Krzysztof Srebrny, B’nai B’rith Polin Dr. Michael Steinlauf, Gratz College Zygmunt Stępinski, Polin Museum of the History of Polish Jews, Deputy Director Jaroslaw J. Szczepanski, Warsaw Monika Sznajderman, Czarne Publishing House Richard Teboul, France Golda Tencer, Foundation Shalom, Director Ann Toback, The Worksmen’s Circle, Executive Director Mikolaj Trzaska, B’nai B’rith Polin Marian Turski, Association of Jewish Historical Institute Krzysztof Urbanski, Association Second Generation, President Prof. Jonathan Webber, Institute of European Studies, Jagiellonian University Dr. Jocelyn Weiner, Duesseldorf Piotr Wislicki, Association of Jewish Historical Institute Rabbi Stas Wojciechowicz, Ec Chaim Reform Synagogue Rabbi Dr. Shmuly Yanklowitz, Valley Beit Midrash, President & Dean Agnieszka Ziatek, Coordinator of Jewish Agency Sochnut in Poland Katarzyna Zimmerer, B’nai B’rith Polin Gwido Zlatkes, B’nai B’rith Polin Andrzej Zozula, B’nai B’rith Polin

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze