"Odpowiadamy z wdzięcznością, zwracamy się jak przyjaciele do przyjaciół. Tak jak Wy, uważamy, że naszym wspólnym celem jest prawda i pojednanie" - ponad 100 osób podpisało odpowiedź na list polskich organizacji do przyjaciół Żydów

„Piszemy do Was jak przyjaciele do przyjaciół. Żebyście wiedzieli, że jesteśmy – w Polsce i wszędzie tam, gdzie łączy nas nie tylko historia i korzenie, ale też wspólna codzienność i przyszłość” – napisano w liście organizacji obywatelskich opublikowanym 8 marca 2018, w rocznicę wydarzeń Marca 1968. Inicjatorami listu są: Warszawski Strajk Kobiet, a także KOD, inicjatywa Wolne Sądy, Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji, Obywatele RP, Projekt: Polska. Wśród sygnatariuszy jest też redakcja OKO.press.

Na ten głos odpowiedzieli Żydzi z Europy, Polski, USA i Izraela.

Szanowni Państwo,

Blisko 100 osób z Europy, USA i Izraela podpisało poniższy list publiczny skierowany do blisko 100 polskich organizacji pozarządowych, które z okazji 50. rocznicy Marca ’68 wyraziły swą solidarność z ówczesnymi ofiarami i sprzeciw wobec narastającego dziś antysemityzmu.

Z poważaniem,
Sergiusz Kowalski, przewodniczący B’nai B’rith Polin

Do wszystkich, którzy podpisali list polskich organizacji pozarządowych do Żydów!

List Wasz głęboko nas poruszył. Dziękujemy za potępienie antysemityzmu i za słowa solidarności. Dziękujemy twórcom logo łączącego znak solidarności ze schematyczną flagą polską i izraelską. Odpowiadamy z wdzięcznością, zwracamy się jak przyjaciele do przyjaciół.

Nie możemy pozwolić, by słyszani byli tylko ci, którzy wzmacniają negatywne stereotypy, wydobywają złe emocje, budują na nich nienawistną opowieść. Nie brak takich po obu stronach, ale właśnie dlatego Wasz głos jest tak ważny, a nasz jest odpowiedzią, uczynioną w poczuciu solidarności z Wami.

Nie możemy zmarnować lat wysiłków, aby powiększyć wzajemne zrozumienie. Historia sprawiła, że jesteśmy sobie bliscy – nawet jeśli mamy różne jej wizje. Tak jak Wy, uważamy, że naszym wspólnym celem jest prawda i pojednanie.

Rabin Andrew Baker, International Jewish Affairs, dyrektor
Solomon Bali, B’nai B’rith Europe, wiceprzewodniczący
Erik Bendix
Łukasz Biedka, B’nai B’rith Polin
Krystyna Bratkowska, B’nai B’rith Polin
Anna Chipczyńska, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, przewodnicząca
Patric Choffrut, loża Emile Zola, Marsylia
Francine Coen, B’nai B’rith Europe, Marsylia
Dr Daniel Cohen-Solal, Francja
Elżbieta Czyżewska, B’nai B’rith Polin
Adam Czyżewski, B’nai B’rith Polin
Serge Dahan, B’nai B’rith Europe, przewodniczący
Wit Derkowski, B’nai B’rith Polin
Anna Dodziuk, B’nai B’rith Polin
Alla Dronov, Dusseldorf
Micha Dronov, Dusseldorf
Ilya Dvorkin, Jerozolima
Ilona Dynerman, Warszawa
Eric T. Engelmayer, B’nai B’rith International
Prof. Reuven Firestone, Hebrew Union College
Konstanty Gebert, dziennikarz
Lucyna Gołębiowska-Pióro, Warszawa
Peter Gosztonyi, loża Edwin Guggenheim-Marc Aron, Lyon
Rabin Irving Greenberg, International Auschwitz Council
Jerzy Halbersztadt, Warszawa
David Harris, CEO, American Jewish Committee
Prof. Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński
Rabin Tyson Herberger, Warszawa/Wrocław
Prof. Jan Hertrich-Woleński, Uniwersytet Jagielloński, B’nai B’rith Polin
Dr Oded Horowitz, Dusseldorf
Rabin David Jaffe Sharon, USA
Zofia Jankiewicz, B’nai B’rith Polin
Barbara Kirshenblatt-Gimblett, główny kurator Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
Hervé Klajnerman, loża Isaac Berr, Jerozolima
David Klapheck, Dusseldorf
Yossi Klein Halevi, Shalom Hartman Institute, Jerozolima
Jagna Kofta, Warszawa
Shula Kopf, Tel Awiw
Rabinka Małgorzata Kordowicz
Lionel Korenbeusser, Paryż
Rabin dr Eugene Korn, Jerozolima
Hanna Kossowska,  B’nai B’rith Polin
Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith Polin, przewodniczący
Monika Krajewska, Warszawa
Prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
Aharon Lewkowicz, Jerozolima
Francoise Michaelis
Agnieszka Milbrandt, Warszawa
Alan Miller B’nai B’rith UK, przewodniczący
Haim Musicant, loża George Gershwin, Paryż
Roy Naor, Dusseldorf
Dr Michael Naor, loża Franz Rosenzweig w Dusseldorfie, przewodniczący
Alon Naor, Dusseldorf
Piotr Nawrocki, B’nai B’rith Polin
Jonathan Ornstein, JCC Kraków
Paweł Passini, reżyser
Grażyna Pawlak, B’nai B’rith Polin
Bogna Pawlisz-Skoczylas, Polska/Izrael
Waldemar Piekarski, Warszawa
Krystyna Piotrowska, B’nai B’rith Polin
Prof. Antony Polonsky, Brandeis University
Tomasz Prot, B’nai B’rith Polin
Katarzyna Prot-Klinger, B’nai B’rith Polin
Zofia Radzikowska, B’nai B’rith Polin
David Rosen, American Jewish Committee
Prof. David Roskies, Jewish Theological Seminary of America
Michel Roskis, Or ve Chalom Lodge, Paryż
Elena Rozbicka, B’nai B’rith Polin
Prof. Jean Michel Salanskis, Uniwersytet Paris Nanterre
Martine Sasson, Strasburg
Ezra Sasson, Strasburg
Leon Schatz, Malmö, Szwecja
Jaff Schatz
Rabin Hanan Schlesinger, Jewish Studies Initiative of North Texas, dyrektor
dr Jolanda Schottenfeld-Naor, Dusseldorf
Rabin Chaim Seidler-Feller, UCLA Hillel, emerytowany dyrektor
Prof. Naomi Seidman, Koret Professor of Jewish Culture, The Richard S. Dinner Center for Jewish Studies at the Graduate Theological Union
Dr Eleanor Shapiro
Rabin Michael Schudrich, naczelny rabin Polski
Nancy Sinkoff, Center for European Studies, dyrektor
Krzysztof Srebrny, B’nai B’rith Polin
Dr Michael Steinlauf, Gratz College
Zygmunt Stępiński, Muzeum Historii Żydów Polskich, wicedyrektor
Jarosław J. Szczepański, Warszawa
Monika Sznajderman, Wydawnictwo Czarne
Richard Teboul, Francja
Gołda Tencer, Fundacja Shalom, dyrektor
Ann Toback, The Worksmen’s Circle, dyrektor
Mikołaj Trzaska, B’nai B’rith Polin
Marian Turski, Stowarzyszenie ŻIH, wiceprzewodniczący
Krzysztof Urbański, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie, przewodniczący
Prof. Jonathan Webber, Instytut Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński
Dr Jocelyn Weiner, Dusseldorf
Piotr Wiślicki, Stowarzyszenie ŻIH, przewodniczący
Rabin Stas Wojciechowicz, Synagoga Reformowana Ec Chaim
rabin dr Shmuly Yanklowitz, Valley Beit Midrash, przewodniczący i dziekan
Agnieszka Ziątek, koordynatorka Sochnutu w Polsce
Katarzyna Zimmerer, B’nai B’rith Polin
Gwido Zlatkes, B’nai B’rith Polin
Andrzej Zozula, B’nai B’rith Polin

 • English version

  To whom it may concern:

  Almost 100 signatories from Europe, the US and Israel have signed the following letter addressed to the nearly 100 Polish NGOs who expressed their opposition to anti-Semitism and solidarity with the victims and their descendants in a letter marking the 50th anniversary of the events of March ’68.

  Yours sincerely,
  Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith Polin, President

  To all those who signed the open letter from Polish non-governmental organizations:

  Your letter has touched us deeply. Thank you for your strong condemnation of anti-Semitism and for your expressions of solidarity. We would also like to thank the creators of the graphic combining Solidarity’s iconic logo with the flags of Poland and Israel. We respond with gratitude, as friends to friends.

  We cannot accept that the only voices heard would come from those who spread hateful tales drawing on negative stereotypes and bad emotions. There is no lack of such on both sides, but that is why your voice is so important, and we offer ours in response and in the spirit of solidarity with you.

  We cannot waste the years of efforts to better our mutual understanding. History has drawn us close to each other – even if we might look at it differently. Just like you, we consider truth and reconciliation to be our common goal.

  Rabbi Andrew Baker, International Jewish Affairs, Director
  Solomon Bali, B’nai B’rith Europe, Vicepresident
  Erik Bendix
  Lukasz Biedka, B’nai B’rith Polin
  Krystyna Bratkowska, B’nai B’rith Polin
  Anna Chipczynska, Jewish Community of Warsaw, President
  Patric Choffrut, Loge Emile Zola, Marseille, France
  Francine Coen, B’nai B’rith Europe
  Dr. Daniel Cohen-Solal, France
  Elbieta Czyzewska, B’nai B’rith Polin
  Adam Czyzewski, B’nai B’rith Polin
  Serge Dahan, B’nai B’rith Europe, President
  Wit Derkowski, B’nai B’rith Polin
  Anna Dodziuk, B’nai B’rith Polin
  Alla Dronov, Duesseldorf
  Micha Dronov, Duesseldorf
  Ilya Dvorkin, Jerusalem
  Ilona Dynerman, Warsaw
  Eric T. Engelmayer, B’nai B’rith International
  Prof. Reuven Firestone, Hebrew Union College
  Konstanty Gebert, jurnalist
  Lucyna Golebiowska-Pioro, Warsaw
  Peter Gosztonyi, Loge Edwin Guggenheim-Marc Aron, Lyon, France
  Rabbi Irving Greenberg, International Auschwitz Council
  Jerzy Halbersztadt, Warsaw
  David Harris CEO, American Jewish Committee
  Prof. Jan Hartman, Jagiellonian University, Cracow
  Rabbi Tyson Herberger, Warsaw/Wroclaw
  Prof. Jan Hertrich-Wolenski, Jagiellonian University, B’nai B’rith Polin
  Dr. Oded Horowitz, Duesseldorf
  Rabbi David Jaffe Sharon, USA
  Zofia Jankiewicz, B’nai B’rith Polin
  Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Chief Curator, Museum of the History of Polish Jews
  Hervé Klajnerman, Lodge Isaac Berr, Jerusalem
  David Klapheck, Duesseldorf
  Yossi Klein Halevi, Shalom Hartman Institute, Jerusalem
  Jagna Kofta, Warszawa
  Shula Kopf, Tel Aviv
  Rabbi Malgorzata Kordowicz
  Lionel Korenbeusser, Paris
  Rabbi Dr. Eugene Korn Jerusalem
  Hanna Kossowska,  B’nai B’rith Polin
  Sergiusz Kowalski B’nai B’rith Polin, President
  Monika Krajewska, Warsaw
  Prof. Stanislaw Krajewski, Polish Council of Christians and Jews, Jewish Co-Chair
  Aharon Lewkowicz, Jerusalem
  Francoise Michaelis
  Agnieszka Milbrandt, Warsaw
  Alan Miller B’nai B’rith UK, President
  Haim Musicant, the Lodge George Gershwin, Paris, President
  Roy Naor, Duesseldorf
  Dr. Michael Naor, Franz Rosenzweig Lodge in Duesseldorf, President
  Alon Naor, Duesseldorf
  Piotr Nawrocki, B’nai B’rith Polin
  Jonathan Ornstein, JJC Cracow
  Paweł Passini, regisseur
  Grazyna Pawlak, B’nai B’rith Polin
  Bogna Pawlisz-Skoczylas, Poland/Israel
  Waldemar Piekarski, Warsaw
  Krystyna Piotrowska, B’nai B’rith Polin
  Prof. Antony Polonsky, Brandeis University
  Tomasz Prot, B’nai B’rith Polin
  Katarzyna Prot-Klinger, B’nai B’rith Polin
  Zofia Radzikowska, B’nai B’rith Polin
  David Rosen, American Jewish Committee
  Prof. David Roskies, Jewish Theological Seminary of America
  Michel Roskis, Or ve Chalom Lodge, Paris, France
  Elena Rozbicka, B’nai B’rith Polin
  Prof. Jean Michel Salanskis, University Paris Nanterre
  Martine Sasson, Strasbourg
  Ezra Sasson, Strasbourg
  Leon Schatz Malmö, Sweden
  Jaff Schatz
  Rabbi Hanan Schlesinger, Jewish Studies Initiative of North Texas, Executive Director
  Dr. Jolanda Schottenfeld-Naor, Duesseldorf
  Rabbi Chaim Seidler-Feller, UCLA Hillel, Director Emeritus
  Prof. Naomi Seidman, Koret Professor of Jewish Culture, The Richard S. Dinner Center for Jewish Studies at the Graduate Theological Union
  Dr. Eleanor Shapiro
  Rabbi Michael Schudrich, Chief Rabbi of Poland
  Nancy Sinkoff, Center for European Studies, Director
  Krzysztof Srebrny, B’nai B’rith Polin
  Dr. Michael Steinlauf, Gratz College
  Zygmunt Stępinski, Polin Museum of the History of Polish Jews, Deputy Director
  Jaroslaw J. Szczepanski, Warsaw
  Monika Sznajderman, Czarne Publishing House
  Richard Teboul, France
  Golda Tencer, Foundation Shalom, Director
  Ann Toback, The Worksmen’s Circle, Executive Director
  Mikolaj Trzaska, B’nai B’rith Polin
  Marian Turski, Association of Jewish Historical Institute
  Krzysztof Urbanski, Association Second Generation, President
  Prof. Jonathan Webber, Institute of European Studies, Jagiellonian University
  Dr. Jocelyn Weiner, Duesseldorf
  Piotr Wislicki, Association of Jewish Historical Institute
  Rabbi Stas Wojciechowicz, Ec Chaim Reform Synagogue
  Rabbi Dr. Shmuly  Yanklowitz, Valley Beit Midrash, President & Dean
  Agnieszka Ziatek, Coordinator of Jewish Agency Sochnut in Poland
  Katarzyna Zimmerer, B’nai B’rith Polin
  Gwido Zlatkes, B’nai B’rith Polin
  Andrzej Zozula, B’nai B’rith Polin

OKO pilnuje, by nacjonalizm nie rozlał się po Polsce.
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press


Masz cynk?