Tusk jako Chlust spiskuje z Dietrichem, żeby zabrać Polakom 500 plus
Obserwator Łódzki - fragmenty pisma

Tusk jako Chlust spiskuje z Dietrichem, żeby zabrać Polakom 500 plus. Opowiadania finansuje Ministerstwo Kultury