"Odmawianie dostępu do aborcji to przemoc". PE przeciw zakazowi aborcji
Znicze zapalone przy zdjęciach Izabeli z Pszczyny
Fot. Magdalena Chrzczonowicz

„Odmawianie dostępu do aborcji to przemoc”. PE przeciw zakazowi aborcji w Polsce