0:00
0:00

0:00

KPH: "OKO.press wnikliwie i z oddaniem analizuje wydarzenia dotyczące społeczności LGBT w Polsce. W lutym 2020 redakcja wysłała 52 »donosy« do unijnych partnerów polskich gmin i regionów, które przyjęły uchwałę, że są strefą »wolną od ideologii LGBT«".

Nasza redakcja została nominowana do Korony Równości, nagrody Kampanii Przeciwko Homofobii, w kategorii "media". Jesteśmy bardzo szczęśliwi/e. A o tym, kto zwycięży, zadecyduje plebiscyt, w którym każdy/a może wziąć udział. Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy, zachęcamy do głosowania na OKO.press:

Stop Bzdurom, Wanda Traczyk-Stawska, OKO.press

KPH przyznaje nagrody w pięciu kategoriach:

1. Zaangażowanie społeczne. Nominowani/e: kolektyw Stop Bzdurom, Bart Staszewski, Wanda Traczyl-Stawska

2. Równe traktowanie. Nominowani/e: Atlas nienawiści, Jan Kotwis, Ewelina Słowińska

3. Życie polityczne. Nominowani/e: Magdalena Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Franciszek Sterczewski

4. Prawo. Nominowane: Anna Błaszczak-Banasiak, Anna Mazurczak, Katarzyna Warecka

5. Media. Nominowani/e: Anna Konieczyńska, Wojciech Karpieszuk, OKO.press

W 2019 roku Koronę Równości otrzymał nasz dziennikarz Anton Ambroziak.

Przeczytaj także:

"Donosimy"

Prawa człowieka to bardzo ważny dział w OKO.press. Piszemy o prawach kobiet, prawach pracowniczych, prawach osób LGBT, osób z niepełnosprawnościami, osób dotkniętych bezdomnością, uchodźców i imigrantów. Opisujemy historie ofiar przemocy, pedofilii.

Przed wyborami w 2019 roku PiS wraz z Kościołem rozpętał nagonkę na osoby LGBT, która trwa do dziś. Przy pełnej aprobacie władz państwowych poszczególne samorządy zaczęły przyjmować uchwały o strefach wolnych od ideologii LGBT. W lutym 2020 roku napisaliśmy "donosy" na 52 gminy, które przyjęły takie uchwały - apelowaliśmy do ich europejskich miast partnerskich o zerwanie współpracy.

W "donosach" pisaliśmy: "OKO.press reprezentuje tę część polskiej opinii publicznej, która stanowczo sprzeciwia się instytucjonalnej homofobii niektórych władz samorządowych naszego kraju. Od ponad roku włodarze gmin, powiatów i województw w Polsce przyjmują rezolucje »przeciwko ideologii LGBT«, które godzą w podstawowe wartości europejskiej wspólnoty, a także naruszają zasady polskiej Konstytucji. Władze publiczne zapominają, że mają obowiązek działania w granicach obowiązującego prawa i stania na straży niezbywalnej godności ludzkiej, praw człowieka oraz równouprawnienia.

W oficjalnych dokumentach samorządowcy używają dehumanizującego języka, pisząc o LGBT jako »patologiach«, »homopropagandzie«, »niebezpiecznej ideologii«”, »zagrożeniu dla tradycyjnej rodziny i dzieci«.

Ustanawianie »stref wolnych od LGBT« niebezpiecznie przypomina bowiem eksterminacyjną retorykę ubiegłego wieku, a w codziennym życiu przekłada się na poziom bezpieczeństwa osób nieheteronormatywnych i transpłciowych żyjących w Polsce.

Nie pozwólmy na normalizację mowy nienawiści, reagujmy!"

Część miast odpowiedziała na nasz apel:

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze