0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jan Rusek / Agencja GazetaJan Rusek / Agencja ...

12 września opublikowaliśmy artykuł Witolda Mrozka pt "Gliński ratuje dyrektora teatru oskarżanego o mobbing", w którym autor opisał konflikt w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie: „Pracownicy zarzucają ustępującemu dyrektorowi Januszowi Kijowskiemu mobbing, a kontrola z urzędu marszałkowskiego wykazała nieprawidłowości przy podpisywaniu umów na duże kwoty. Dyrektor, niegdysiejszy lewicowiec, broni się i pisze wiernopoddańcze apele do ministra kultury Piotra Glińskiego. Ten bierze jego stronę, a w teatrze pojawił się nagle niewidziany od lat drugi związek zawodowy. Rozpisany już konkurs zostaje wstrzymany”.

Ostatecznie konkurs na dyrektora olsztyńskiego Teatru odbył się i został rozstrzygnięty, wyniki podano 19 października 2018. Janusz Kijowski w nim nie startował.

Wczoraj, 31 października, zamieściliśmy sprostowanie, które wysłało do nas ministerstwo kultury.

Sprostowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nieprawdziwa jest informacja podana w artykule Witolda Mrozka pt. „Gliński ratuje dyrektora teatru oskarżanego o mobbing”, jakoby Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego bronił byłego dyrektora teatru Janusza Kijowskiego w sporze o olsztyński teatr.

Dyrektor Janusz Kijowski przesłał do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo, w którym zgłosił swoje zastrzeżenia co do składu komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata na nowego dyrektora teatru. Wskazał, że zabrakło w niej przedstawiciela jednego z dwóch związków zawodowych działających w teatrze.

Na ministrze, który nie ma wpływu na skład komisji ani jej nie powołuje (organem odpowiedzialnym za organizację konkursu jest marszałek województwa warmińsko-mazurskiego) spoczywa obowiązek wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości prawnych związanych z trwającą procedurą.

Anna Pawłowska-Pojawa

Dyrektor Centrum Informacyjnego

Zgodnie z prawem prasowym dzisiaj, dzień po publikacji sprostowania, nasz autor, Witold Mrozek odpowiada na zarzuty ministerstwa:

"Ministerstwo uważa, że wicepremier Piotr Gliński nie „bronił” Janusza Kijowskiego, byłego dyrektora im. Teatru Jaracza w Olsztynie. Minister kultury – jako współprowadzący olsztyński teatr - wysłał jednak do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego pismo rekomendujące przedłużenie kontraktu Kijowskiego bez konkursu. Resort może zatem Kijowskiego nie „bronił”, opowiedział się jednak za kontynuacją jego dyrekcji.

Resort twierdzi także, że minister kultury nie ma wpływu na skład komisji. Trudno mi osobiście zgodzić się z tym zdaniem, skoro art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej mówi, że do komisji konkursowej w przypadku instytucji z listy samorządowych instytucji kultury o szczególnym znaczeniu (należy do nich Teatr im. Jaracza) powołuje się „dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”. Owszem, komisję w przypadku Teatru Jaracza powołuje zarząd województwa– ale to właśnie minister kultury typuje do niej swoich reprezentantów. W ostatnim konkursie na dyrektora Teatru Jaracza byli to: Agnieszka Komar-Morawska (dyrektor ministerialnego Departamentu Narodowych Instytucji Kultury) i Piotr Tomaszuk (dyrektor Teatru Wierszalin w Supraślu)".

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze