Orbán ogłosił, że Węgry uratują chrześcijaństwo, ale to Polacy są większymi megalomanami niż Węgrzy
Wiktor Orban Tokaj 14 czerwca

Orbán ogłosił, że Węgry uratują chrześcijaństwo, ale to Polacy są większymi megalomanami niż Węgrzy