Ordo Iuris i Elbanowscy - nowi eksperci minister Rafalskiej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ideologia zamiast kwalifikacji
Czarny-protest--w-Warszawie
Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

Ordo Iuris i Elbanowscy – nowi eksperci minister Rafalskiej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ideologia zamiast kwalifikacji