PE przyjął wszystkie założenia Fit for 55. Krok ku redukcji emisji
PE głosuje w Brukseli
DAINA LE LARDIC/ ©European Union 2022 - Source : EP

PE jednak za regulacjami klimatycznymi. System ETS może objąć żeglugę, transport i budynki