0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

Grupa byłych ambasadorów, dyplomatów, znawców polityki europejskiej i prawa unijnego - wśród nich Jan Barcz, Marek Grela, Jan Truszczyński, Ryszard Schnepf - jako Konferencja Ambasadorów RP zabiera głos w sprawach kluczowych dla polskiej polityki zagranicznej i europejskiej. Konsekwentnie przestrzegają, że działania większości rządzącej w Polsce, w tym zwłaszcza podważanie trójpodziału władz i atak na rządy prawa, doprowadzają do izolacji Polski na arenie międzynarodowej i marginalizacji w UE.

Teraz ostrzegają, że Polskę czeka już nie tylko marginalizacja w obrębie Unii Europejskiej, ale wyjście ze wspólnoty. Powodem ataki na sędziów i procedowana w parlamencie - w sposób urągający standardom parlamentaryzmu - tak zwana ustawa "dyscyplinująca".

Przeczytaj także:

Jej zapisy, w zgodnej ocenie ekspertów - Sądu Najwyższego, Biura Analiz Sejmowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, dziekanów wydziałów prawa 13 polskich uniwersytetów, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Komitetu Helsińskiego, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego - stoją w jawnej sprzeczności z polską Konstytucją, prawem międzynarodowym i unijnym. Jeśli zostaną wprowadzone, funkcjonowanie Polski w przestrzeni prawnej Unii Europejskiej i Rady Europy zostanie zakwestionowane. To krok do Polexitu.

Ambasadorowie piszą:

"Dwa lata temu Konferencja Ambasadorów RP zwracała uwagę, że działania niepraworządne obecnej władzy prowadzą do izolacji Polski na arenie międzynarodowej oraz marginalizacji w Unii Europejskiej. Podejmowane i planowane obecnie działania powodują znacznie dalej idące konsekwencje.

Wspomniany projekt ustawy, jeśli zostanie przyjęty, de facto zawiesi obowiązywanie prawa unijnego w Polsce.

Prześladowanie sędziów za stosowanie prawa UE, w tym za wykonywanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości, to podważanie samego sedna integracji europejskiej, to kwestionowanie członkostwa Polski w Unii.

PiS skrycie zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii, krok po kroku realizując faktyczny Exit: marginalizację Polski w społeczności państw Zachodu, wyłączenie jej – na własne życzenie – z głównego nurtu Unii Europejskiej.

Hasło wyborcze PiS, że Polska ma być „bijącym sercem” Europy brzmi w tym kontekście jak kpina. PiS prowadzi Polskę do „szarej strefy” rozchwianych politycznie państw między Rosją a Europą Zachodnią".

Stanowisko Konferencji Ambasadorów RP: Wyrażamy wielki szacunek i uznanie dla sędziów

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.

Wyrażamy wielki szacunek i uznanie dla sędziów, którzy narażając własną karierę mają obywatelską odwagę przeciwstawiania się działaniom niepraworządnym, podejmowanym przez obecne władze PiS.Walczą oni o niezależność polskiego sądownictwa, przestrzeganie Konstytucji RP oraz wykonywanie zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Obrona zasady państwa prawa jest równoznaczna z obroną Polski jako państwa demokratycznego oraz obroną podstawowych praw polskich obywateli. To również zdecydowane opowiedzenie się za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej w roli poważnego i aktywnego państwa członkowskiego.

Po wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada 2019, posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy, która zamiast naprawić wskazane w wyroku kardynalne wady reformy sądownictwa chce zmusić polskich sędziów do ignorowania wytycznych wynikających z orzeczenia TSUE. Proponowana ustawa da partii rządzącej całkowitą kontrolę nad orzekaniem polskich sędziów.

Władza uporczywie kłamie, że projekt ustawy wzorowany jest na regulacjach innych demokracji, takich jak Francja czy Niemcy. Tymczasem - jak w PRL - każde działanie sędziów sprzeczne z intencjami partii rządzącej piętnuje się jako„polityczne”. Naganne, „polityczne” i karalne ma stać się realizowanie zaleceń TSUE.

Dwa lata temu Konferencja Ambasadorów RP zwracała uwagę, że działania niepraworządne obecnej władzy prowadzą do izolacji Polski na arenie międzynarodowej oraz marginalizacji w Unii Europejskiej. Podejmowane i planowane obecnie działania powodują znacznie dalej idące konsekwencje.

Wspomniany projekt ustawy, jeśli zostanie przyjęty, de facto zawiesi obowiązywanie prawa unijnego w Polsce.

Prześladowanie sędziów za stosowanie prawa UE, w tym za wykonywanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości, to podważanie samego sedna integracji europejskiej, to kwestionowanie członkostwa Polski w Unii. PiS skrycie zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii, krok po kroku realizując faktyczny Exit: marginalizację Polski w społeczności państw Zachodu, wyłączenie jej – na własne życzenie – z głównego nurtu Unii Europejskiej. Hasło wyborcze PiS, że Polska ma być „bijącym sercem” Europy brzmi w tym kontekście jak kpina. PiS prowadzi Polskę do „szarej strefy” rozchwianych politycznie państw między Rosją a Europą Zachodnią.

Podpisy:

O Konferencji Ambasadorów RP

Konferencja Ambasadorów RP to grupa byłych przedstawicieli RP, której celem jest „analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji”.

„Chcemy dotrzeć do szerokiej opinii publicznej” – piszą ambasadorowie. „Łączy nas wspólna praca i doświadczenie w kształtowaniu pozycji Polski jako nowoczesnego państwa Europy, znaczącego członka Wspólnoty Transatlantyckiej. Jesteśmy przekonani, że polityka zagraniczna to wyraz interesów Państwa, a nie interesów partii rządzącej”.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze