Policja nas namierzała za strajk kobiet. Teraz współpracujemy
Ludzie stoją na ciemnym placu z flagami Ukrainy
Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl

Policja nas namierzała za strajk kobiet. Teraz współpracujemy. Rybnicka Rada Kobiet pomaga Ukrainie