0:00
0:00

0:00

W sierpniowym eko-sondażu IPSOS dla OKO.press poprosiliśmy badanych o ocenę polityki władz wobec środowiska.

Za szkodliwą dla środowiska uznało ją 48 proc., za korzystną - 44 proc. 8 proc. nie mogło się zdecydować.

Polityki rządu bronią wyborcy PiS (aż 84 proc. ocen pozytywnych!) i mała część zwolenników Konfederacji (32 proc.) i PSL z Kukiz'15 (24 proc.), a także mniej zainteresowane polityką osoby, które na wybory się nie wybierają (42 proc.).

Elektoraty Lewicy i Koalicji Obywatelskiej w identycznej, ogromnej większość 90 proc., uważają, że rząd środowisku szkodzi.

ipsos sierpień 2019 polityka władz korzystna dla środowiska - PiS kontra reszta świata
ipsos sierpień 2019 polityka władz korzystna dla środowiska - PiS kontra reszta świata

Różnice między elektoratami zawsze obserwujemy w sondażach OKO.press, choć zwykle nie są aż tak duże.

Uderzające - i nietypowe - okazały się różnice odpowiedzi osób w różnym wieku. Zwykle najbardziej krytyczni wobec polityki PiS są trzydziesto i czterdziestolatkowie, tym razem wyróżnili się ludzie najmłodsi.

W grupie 18-29 lat wystąpiła największa (21 pkt proc.) przewaga ocen krytycznych, która wraz wiekiem malała, a po 50-tce i po 60-tce dominowały już oceny pozytywne. Ale nawet w najstarszych grupach, które są entuzjastami PiS i które w znacznej części chcą głosować na tę partię (w naszym sondażu - odpowiednio w 51 i 50 proc.) odsetek ocen krytycznych był wysoki (44 i 40 proc.).

ipsos sierpień 2019 polityka władz korzystna dla środowiska - wiek
ipsos sierpień 2019 polityka władz korzystna dla środowiska - wiek

Jak widać, wrażliwość ekologiczna i poczucie, że obecna polityka zagraża planecie rodzi się zwłaszcza wśród najmłodszych obywatelek i obywateli i to do pewnego stopnia "ponad podziałami". Badanie nie obejmowało nastolatków, którzy są główną siłą Młodzieżowego Strajku Klimatycznego wzywającego do natychmiastowego podjęcia walki z kryzysem.

Duży wpływ na ocenę polityki ekologicznej rządu ma wykształcenie, zamożność i miejsce zamieszkania, co może wiązać się zarówno z poziomem świadomości ekologicznej, jak i uogólnionym stosunkiem do rządów PiS.

ipsos sierpień 2019 polityka władz korzystna dla środowiska - wykształcenie
ipsos sierpień 2019 polityka władz korzystna dla środowiska - wykształcenie

Zależności są wyraziste: wśród ludzi po studiach 2,5 krotna przewaga ocen "szkodliwe", a wśród najmniej wykształconych - 2,1 raza więcej ocen "korzystne".

Podobnie działa czynnik zamożności, a także miejsca zamieszkania. Pozytywne oceny przeważają tylko na silnie pro-PiSowskiej wsi, w miastach więcej jest osób krytycznych, ich odsetek rośnie wraz z wielkością miasta.

ipsos sierpień 2019 polityka władz korzystna dla środowiska - miesce zamieszkania
ipsos sierpień 2019 polityka władz korzystna dla środowiska - miesce zamieszkania

Wśród wszystkich badanych ocena polityki ekologicznej rządu nie różniła się w grupach płci, a nawet minimalnie surowsi byli mężczyźni. Kobiety w wieku 18-39 - jak zwykle jednak - okazały się bardziej krytyczne (o 22 pkt proc. więcej ocen "szkodliwe" niż "korzystne") niż mężczyźni (13 pkt proc.), ale różnica była mniejsza niż w innych pytaniach.

Na przykład w pytaniu o zagrożenie katastrofą klimatyczną mężczyźni 18-39 letni, byli jedyną grupą częściej lekceważącą zagrożenie.

IPSOS 2019 sierpień: czy grozi nam katastrofa klimatyczna: płeć i wiek
IPSOS 2019 sierpień: czy grozi nam katastrofa klimatyczna: płeć i wiek

Dominujące wśród młodych mężczyzn poglądy prawicowe chronią ich przed przyjęciem do wiadomości tego, co mówią naukowcy, a prawicowe media i politycy PiS uspokajają, że nic strasznego w skali globalnej się nie dzieje. Nie przeszkadza to jednak młodym mężczyznom dostrzec, że polityka władz przynosi więcej złego niż dobrego.

Wyniki sierpniowego eko-sondażu OKO.press przedstawialiśmy już czterokrotnie:

Przeczytaj także:

Zobacz też kilkadziesiąt tekstów ekologicznych OKO.press m.in.

Sondaż IPSOS dla OKO.press 26-29 sierpnia 2019, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1006 osób.

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze