W eko-sondażu IPSOS dla OKO.press przeważała ocena, że polityka władz jest dla środowiska "szkodliwa". Tak mocne sformułowanie wybrało 48 proc., za "korzystną" uznało ją 43 proc. Najwięcej złych ocen rząd dostał w grupie 18-29 lat, co nietypowe. Wyborcy PiS są w eko-euforii: 84 proc. uznało politykę władz za korzystną. Reszta badanych - na odwrót

W sierpniowym eko-sondażu IPSOS dla OKO.press poprosiliśmy badanych o ocenę polityki władz wobec środowiska.

Za szkodliwą dla środowiska uznało ją 48 proc., za korzystną – 44 proc. 8 proc. nie mogło się zdecydować.

Polityki rządu bronią wyborcy PiS (aż 84 proc. ocen pozytywnych!) i mała część zwolenników Konfederacji (32 proc.) i PSL z Kukiz’15 (24 proc.), a także mniej zainteresowane polityką osoby, które na wybory się nie wybierają (42 proc.).

Elektoraty Lewicy i Koalicji Obywatelskiej w identycznej, ogromnej większość 90 proc., uważają, że rząd środowisku szkodzi.

Czy obecne władze prowadzą politykę, która jest dla środowiska naturalnego korzystna czy szkodliwa? Odpowiedzi w proc. wg poglądów politycznych

Wyborcy PiS
 
Pozostałe osoby badane

Różnice między elektoratami zawsze obserwujemy w sondażach OKO.press, choć zwykle nie są aż tak duże.

Uderzające – i nietypowe – okazały się różnice odpowiedzi osób w różnym wieku. Zwykle najbardziej krytyczni wobec polityki PiS są trzydziesto i  czterdziestolatkowie, tym razem wyróżnili się ludzie najmłodsi.

W grupie 18-29 lat wystąpiła największa (21 pkt proc.) przewaga ocen krytycznych, która wraz wiekiem malała, a po 50-tce i po 60-tce dominowały już oceny pozytywne. Ale nawet w najstarszych grupach, które są entuzjastami PiS  i które w znacznej części chcą głosować na tę partię (w naszym sondażu – odpowiednio w 51 i 50 proc.) odsetek ocen krytycznych był wysoki (44 i 40 proc.).

Czy obecne władze prowadzą politykę, która jest dla środowiska naturalnego korzystna czy szkodliwa? Odpowiedzi w proc. wg wieku

18-29 lat
 
30-39 lat
 
40-49 lat
 
50-59 lat
 
60 lat i więcej

Jak widać, wrażliwość ekologiczna i poczucie, że obecna polityka  zagraża planecie rodzi się zwłaszcza wśród najmłodszych obywatelek i obywateli i to do pewnego stopnia „ponad podziałami”. Badanie nie obejmowało nastolatków, którzy są główną siłą Młodzieżowego Strajku Klimatycznego wzywającego do natychmiastowego podjęcia walki z kryzysem.

Duży wpływ na ocenę polityki ekologicznej rządu ma wykształcenie, zamożność i miejsce zamieszkania, co może wiązać się zarówno z poziomem świadomości ekologicznej, jak i uogólnionym stosunkiem do rządów PiS.

Czy obecne władze prowadzą politykę, która jest dla środowiska naturalnego korzystna czy szkodliwa? Odpowiedzi w proc. wg wykształcenia

Podstawowe i gimnazjalne
 
Zasadnicze zawodowe
 
Średnie i pomaturalne
 
Wyższe

Zależności są wyraziste: wśród ludzi po studiach 2,5 krotna przewaga ocen „szkodliwe”, a wśród najmniej wykształconych – 2,1 raza więcej ocen „korzystne”.

Podobnie działa czynnik zamożności, a także miejsca zamieszkania. Pozytywne oceny przeważają tylko na silnie pro-PiSowskiej wsi, w miastach więcej jest osób krytycznych, ich odsetek rośnie wraz z wielkością miasta.

Czy obecne władze prowadzą politykę, która jest dla środowiska naturalnego korzystna czy szkodliwa? Odpowiedzi w proc. wg miejsca zamieszkania

Wieś
 
Miasto do 20 tys. mieszkańców
 
Miasto 20-100 tys. mieszkańców
 
Miasto 100 - 500 tys. mieszkańców
 
Miasto ponad 500 tys. mieszkańców

Wśród wszystkich badanych ocena polityki ekologicznej rządu nie różniła się w grupach płci, a nawet minimalnie surowsi byli mężczyźni. Kobiety w wieku 18-39 – jak zwykle jednak – okazały się bardziej krytyczne (o 22 pkt proc. więcej ocen „szkodliwe” niż „korzystne”) niż mężczyźni (13 pkt proc.), ale różnica była mniejsza niż w innych pytaniach.

Na przykład w pytaniu o zagrożenie katastrofą klimatyczną mężczyźni 18-39 letni, byli jedyną grupą częściej lekceważącą zagrożenie.

Czy Pana/Pani zdaniem w najbliższych dekadach światu grozi katastrofa wynikająca z globalnego ocieplenia czy też taka opinia jest przesadzona? Wyniki w podziale na wiek i płeć

Mężczyźni 18-39
 
Mężczyźni 40-59
 
Mężczyźni 60+
 
Kobiety 18-39
 
Kobiety 40-59
 
Kobiety 60+

Dominujące wśród młodych mężczyzn poglądy prawicowe chronią ich przed przyjęciem do wiadomości tego, co mówią naukowcy, a prawicowe media i politycy PiS uspokajają, że nic strasznego w skali globalnej się nie dzieje. Nie przeszkadza to jednak młodym mężczyznom dostrzec, że polityka władz przynosi więcej złego niż dobrego.

Wyniki sierpniowego eko-sondażu OKO.press przedstawialiśmy już czterokrotnie:

Zobacz też kilkadziesiąt tekstów ekologicznych OKO.press m.in.

Sondaż IPSOS dla OKO.press 26-29 sierpnia 2019, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1006 osób.

OKO.press sprawdza, czy politycy ratują świat przed katastrofą klimatyczną.
Wesprzyj nas, też chcemy przeżyć.

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".


Komentarze

    • Patryk Dworak

      Słaby poziom edukacji lub jej brak, interesowanie się wyłącznie własnym "podwórkiem" oraz absolutny brak świadomości, czym są zmiany klimatu i jak należy im zapobiegać. To jest inne wytłumaczenie 🙂

Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!