W eko-sondażu IPSOS dla OKO.press przeważała ocena, że polityka władz jest dla środowiska "szkodliwa". Tak mocne sformułowanie wybrało 48 proc., za "korzystną" uznało ją 43 proc. Najwięcej złych ocen rząd dostał w grupie 18-29 lat, co nietypowe. Wyborcy PiS są w eko-euforii: 84 proc. uznało politykę władz za korzystną. Reszta badanych - na odwrót

W sierpniowym eko-sondażu IPSOS dla OKO.press poprosiliśmy badanych o ocenę polityki władz wobec środowiska.

Za szkodliwą dla środowiska uznało ją 48 proc., za korzystną – 44 proc. 8 proc. nie mogło się zdecydować.

Polityki rządu bronią wyborcy PiS (aż 84 proc. ocen pozytywnych!) i mała część zwolenników Konfederacji (32 proc.) i PSL z Kukiz’15 (24 proc.), a także mniej zainteresowane polityką osoby, które na wybory się nie wybierają (42 proc.).

Elektoraty Lewicy i Koalicji Obywatelskiej w identycznej, ogromnej większość 90 proc., uważają, że rząd środowisku szkodzi.

Czy obecne władze prowadzą politykę, która jest dla środowiska naturalnego korzystna czy szkodliwa? Odpowiedzi w proc. wg poglądów politycznych

Wyborcy PiS
 
Pozostałe osoby badane

Różnice między elektoratami zawsze obserwujemy w sondażach OKO.press, choć zwykle nie są aż tak duże.

Uderzające – i nietypowe – okazały się różnice odpowiedzi osób w różnym wieku. Zwykle najbardziej krytyczni wobec polityki PiS są trzydziesto i  czterdziestolatkowie, tym razem wyróżnili się ludzie najmłodsi.

W grupie 18-29 lat wystąpiła największa (21 pkt proc.) przewaga ocen krytycznych, która wraz wiekiem malała, a po 50-tce i po 60-tce dominowały już oceny pozytywne. Ale nawet w najstarszych grupach, które są entuzjastami PiS  i które w znacznej części chcą głosować na tę partię (w naszym sondażu – odpowiednio w 51 i 50 proc.) odsetek ocen krytycznych był wysoki (44 i 40 proc.).

Czy obecne władze prowadzą politykę, która jest dla środowiska naturalnego korzystna czy szkodliwa? Odpowiedzi w proc. wg wieku

18-29 lat
 
30-39 lat
 
40-49 lat
 
50-59 lat
 
60 lat i więcej

Jak widać, wrażliwość ekologiczna i poczucie, że obecna polityka  zagraża planecie rodzi się zwłaszcza wśród najmłodszych obywatelek i obywateli i to do pewnego stopnia „ponad podziałami”. Badanie nie obejmowało nastolatków, którzy są główną siłą Młodzieżowego Strajku Klimatycznego wzywającego do natychmiastowego podjęcia walki z kryzysem.

Duży wpływ na ocenę polityki ekologicznej rządu ma wykształcenie, zamożność i miejsce zamieszkania, co może wiązać się zarówno z poziomem świadomości ekologicznej, jak i uogólnionym stosunkiem do rządów PiS.

Czy obecne władze prowadzą politykę, która jest dla środowiska naturalnego korzystna czy szkodliwa? Odpowiedzi w proc. wg wykształcenia

Podstawowe i gimnazjalne
 
Zasadnicze zawodowe
 
Średnie i pomaturalne
 
Wyższe

Zależności są wyraziste: wśród ludzi po studiach 2,5 krotna przewaga ocen „szkodliwe”, a wśród najmniej wykształconych – 2,1 raza więcej ocen „korzystne”.

Podobnie działa czynnik zamożności, a także miejsca zamieszkania. Pozytywne oceny przeważają tylko na silnie pro-PiSowskiej wsi, w miastach więcej jest osób krytycznych, ich odsetek rośnie wraz z wielkością miasta.

Czy obecne władze prowadzą politykę, która jest dla środowiska naturalnego korzystna czy szkodliwa? Odpowiedzi w proc. wg miejsca zamieszkania

Wieś
 
Miasto do 20 tys. mieszkańców
 
Miasto 20-100 tys. mieszkańców
 
Miasto 100 - 500 tys. mieszkańców
 
Miasto ponad 500 tys. mieszkańców

Wśród wszystkich badanych ocena polityki ekologicznej rządu nie różniła się w grupach płci, a nawet minimalnie surowsi byli mężczyźni. Kobiety w wieku 18-39 – jak zwykle jednak – okazały się bardziej krytyczne (o 22 pkt proc. więcej ocen „szkodliwe” niż „korzystne”) niż mężczyźni (13 pkt proc.), ale różnica była mniejsza niż w innych pytaniach.

Na przykład w pytaniu o zagrożenie katastrofą klimatyczną mężczyźni 18-39 letni, byli jedyną grupą częściej lekceważącą zagrożenie.

Czy Pana/Pani zdaniem w najbliższych dekadach światu grozi katastrofa wynikająca z globalnego ocieplenia czy też taka opinia jest przesadzona? Wyniki w podziale na wiek i płeć

Mężczyźni 18-39
 
Mężczyźni 40-59
 
Mężczyźni 60+
 
Kobiety 18-39
 
Kobiety 40-59
 
Kobiety 60+

Dominujące wśród młodych mężczyzn poglądy prawicowe chronią ich przed przyjęciem do wiadomości tego, co mówią naukowcy, a prawicowe media i politycy PiS uspokajają, że nic strasznego w skali globalnej się nie dzieje. Nie przeszkadza to jednak młodym mężczyznom dostrzec, że polityka władz przynosi więcej złego niż dobrego.

Wyniki sierpniowego eko-sondażu OKO.press przedstawialiśmy już czterokrotnie:

Zobacz też kilkadziesiąt tekstów ekologicznych OKO.press m.in.

Sondaż IPSOS dla OKO.press 26-29 sierpnia 2019, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1006 osób.

OKO podgrzewa dyskusję o zmianach w klimacie.
Wesprzyj nas, też chcemy przetrwać.

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".


Komentarze

    • Patryk Dworak

      Słaby poziom edukacji lub jej brak, interesowanie się wyłącznie własnym "podwórkiem" oraz absolutny brak świadomości, czym są zmiany klimatu i jak należy im zapobiegać. To jest inne wytłumaczenie 🙂

Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press