Niewiedza Polaków o Zagładzie: Uważają, że cierpieliśmy jak Żydzi
Żydzi pojmani przez SS w trakcie tłumienia powstania w getcie warszawskim
CC pochodzi z raportu Stroopa. Stroop Report - Warsaw Ghetto Uprising 06b.jpg Utworzony: między 19 kwietniem 1943 a 16 majem 1943

Niewiedza Polaków o Zagładzie: Uważają, że cierpieliśmy tak samo, jak Żydzi. [NOWE BADANIA]